Na przestrzeni minionych trzech dekad Polska Korporacja Targowa, a następnie Polska Izba Przemysłu Targowego podejmowały wiele inicjatyw, projektów i działań, których wynik dla całej branży traktowany jest jako sukces.