Nowy termin Walnego Zgromadzenia PIPT – 24.06.2020

Świadomi istniejącego wciąż zagrożenia związanego z koronawirusem Rada Izby, na prośbę zarządu PIPT, uchwaliła nowy termin Walnego Zgromadzenia.

Data Walnego Zgromadzenia została przełożona z 14 maja 2020 na 24 czerwca 2020 r.

WZ odbędzie się w Poznaniu. Więcej szczegółów zostanie przekazane Państwu w momencie zwoływania WZ.

Na dzień dzisiejszy 24.06.2020 jest ostateczną możliwą datą WZ i przyjęcia sprawozdań za 2019 r. oraz udzielenia absolutoriów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy zobligowani do rozliczenia się z roku ubiegłego do końca czerwca 2020.