Nowy elektroniczny system sprawozdawczości statystyk targowych PIPT wspiera publikację wiarygodnych danych polskiego rynku

W lipcu br. Polska Izba Przemysłu Targowego wdrożyła nowy elektroniczny system sprawozdawczości danych statystycznych targów w Polsce. Odtąd zrzeszeni w Izbie organizatorzy targów będą korzystać wyłącznie z elektronicznego formularza danych, za pomocą którego przekazywać będą do bazy danych PIPT wstępne statystyki właśnie zakończonych targów.

Nowy system online pozwala zaoszczędzić czas i umożliwia bezpośrednie wprowadzenie do bazy danych przez organizatora targów takich danych statystycznych, jak m.in.: powierzchnia targowa wynajęta , w podziale na krytą i otwartą, specjalna powierzchnia pokazowa, liczba wystawców, w podziale na wystawców krajowych i międzynarodowych oraz dane dotyczące zwiedzających na targach. System umożliwia również automatyczne przekazanie statystyk targowych do audytora CENTREX (Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych), dzięki czemu na bieżąco buduje on już bazę danych do audytu odbywającego się po  zakończeniu roku kalendarzowego.

Wszystkie przekazywane PIPT statystyki targowe opisujące targi w Polsce obliczane są przez organizatorów według standardów i definicji statystycznych opartych o światowe standardy, dzięki czemu możliwa jest publikacja wiarygodnych danych statystycznych targów w Polsce nie tylko w wydawanych przez PIPT unikatowym dorocznym „Raporcie Targi w Polsce”, ale również w raporcie CENTREX obejmującym statystyki targów organizowanych w Europie Środkowowschodniej i  w raporcie „Euro Fair Statistics” publikowanym przez UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego.

Opracowaniem oprogramowania na potrzeby Polskiej izby Przemysłu Targowego i jej członków oraz jego wdrożeniem zajęła się firma BCS Software z Katowic, członek PIPT zarządzana przez prezesa Macieja Trochimowicza, przy współpracy z Zarządem i Biurem PIPT.