Nowi członkowie Komisji Rozjemczej PIPT

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 5 lutego 2024 r. dokonano wyborów uzupełniających do Komisji Rozjemczej. Nowymi Członkami Komisji Rozjemczej zostali:

  • Jan Lisiak (INEXPO Poznańska Agencja Targowa, Piotr Wojewodzic, Jan Lisiak sp.j.)
  • Michał Hempowicz (Fair Team Michał Hempowicz)

Komisja Rozjemcza PIPT została powołana aby przeprowadzać postępowania pojednawcze w  sprawach spornych pomiędzy członkami Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Obecnie działa w następującym składzie:

  • Marek Wiktorowski (Exactus sp.j.)
  • Mateusz Jerzyński (MINCORP Jerzyńscy Sobkowska sp.j.)

  • Andrzej Meliński (Meliński Minuth sp. z o.o.)

  • Jan Lisiak (INEXPO Poznańska Agencja Targowa, Piotr Wojewodzic, Jan Lisiak sp.j.)
  • Michał Hempowicz (Fair Team Michał Hempowicz)