Nowe Władze PIPT na kadencję 2023-2027!

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29.05.2023 r. Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego wybrali Członków do Organów Izby na kadencję 2023-2027.

Po ukonstytuowaniu się Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego w kadencji 2023-2027 będzie pracować w następującym składzie:

Po ukonstytuowaniu się Komisja Rewizyjna Polskiej Izby Przemysłu Targowego w kadencji 2023-2027 będzie pracować w następującym składzie:

 

Serdecznie gratulujemy!