Nowe rozporządzenie wprowadzające limit 1 os. / 10 m2

Ukazało się już nowe ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzające nowy limit osób na targach – 1 os. / 10 m2, który będzie obowiązywał do 31 sierpnia 2021 r.

Izba w dalszym ciągu podejmuje działania o liberalizację powyższego limitu oraz innych obostrzeń wynikających z aktualnych wytycznych dla organizatorów targów.