Nowe obostrzenia od 15 grudnia 2021 r.

Rozporządzenie ws. nowych obostrzeń, które przedłuża również obowiązywanie większości aktualnych ograniczeń do 31 stycznia 2022 roku, zostało opublikowane 15 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw.
Wśród nowych obostrzeń znalazły się m.in:
  • Obniżenie limitów miejsc w hotelach, restauracjach i barach, kinach i teatrach, obiektach sportowych i sakralnych do 30 proc. Zwiększenie limitów wyłącznie dla osób zaszczepionych, z negatywnym wynikiem testu lub posiadających status ozdrowieńca, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę. Dodatkowo zakaz konsumpcji w kinach.
  • Zdalna nauka w szkołach i na uczelniach wyższych od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia. Dzieci i młodzież wrócą do nauki stacjonarnej 10 stycznia 2022 roku.
  • Zamknięcie klubów, dyskotek i lokali udostępniających miejsca do tańczenia.
  • Obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorujących na Covid-19 bez względu na posiadany certyfikat covidowy.
  • Obowiązkowe testy przed przylotem do Polski spoza strefy Schengen, nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy.
Przedłużono również obowiązujący od 1 grudnia br. dla targów i wystaw nakaz dostosowania liczby uczestników do obowiązujących przepisów tj. 1 osoba na 15 m2 (osób w pełni zaszczepionych na COVID-19 nie wlicza się do limitu).