Nowa płaca minimalna w Niemczech zagrożeniem dla firm polskiej branży targowej

Narzucenie nowych przepisów niemieckiego prawa pracy w zakresie płacy minimalnej innym krajom Unii Europejskiej budzi zdecydowany protest przedsiębiorców branży targowej w Polsce. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego wystosowała już listy otwarte w tej sprawie do Pani Premier Ewy Kopacz oraz do ministrów resortów gospodarki, infrastruktury i rozwoju, pracy i spraw socjalnych oraz spraw zagranicznych. Listy otwarte do pobrania TU.
PIPT, jako jedyna ogólnopolska izba gospodarcza firm branży targowej, w imieniu całej branży wyraziła swoje oburzenie zastosowaniem od 1 stycznia br. nowych niemieckich regulacji w zakresie płacy minimalnej wobec przedsiębiorców z Polski realizujących usługi targowe na terenie Niemiec, przy braku jakiejkolwiek ogólnodostępnej informacji od władz i urzędów na temat zasad wdrożenia i o konsekwencjach nowych przepisów dla przedsiębiorców branży. W wyczerpujący sposób opisaliśmy władzom specyfikę działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług montażu i demontażu stoisk targowych, których realizacja, w kontekście nowych wymogów stawianych firmom realizującym te usługi w Niemczech, oznacza nie tylko dodatkowe obowiązki i związane z nimi trudności natury organizacyjnej, biurokratycznej, ale także trudne dziś do oszacowania dodatkowe koszty. Szeroki zakres specjalistycznych usług targowych obejmuje dostawy transportowe elementów zabudowy targowej i wyposażenia stoisk, kompleksowe usługi graficzne i projektowe, usługi reklamowe i audiowizualne, usługi wodno-kanalizacyjne, elektryczne, oświetleniowe, wyposażenie i umeblowanie, catering i hostessy, co znacznie poszerza krąg przedsiębiorstw polskich realizujących te ważne proeksportowe usługi. W związku z obowiązkiem zastosowania niemieckiej płacy minimalnej wobec pracowników polskich firm, przedsiębiorcy zrzeszeni w PIPT przewidują negatywne skutki w postaci wzrostu kosztów kompleksowych usług targowych związanych z realizacją zleceń na terytorium Niemiec w granicach od 20-30%. Oznacza to, że decyzje niemieckich władz w efekcie spowodują spadek konkurencyjności tysięcy polskich przedsiębiorstw i eliminują je z niemieckiego, a w konsekwencji nawet z europejskiego rynku. W korespondencji z władzami polskimi zwracamy ich uwagę na fakt, że w gronie firm dotkniętych konsekwencjami wejścia w życie nowej ustawy niemieckiej znajdą się prawdopodobnie także polscy wystawcy, którzy uczestniczą w targach i wystawach w Niemczech z własnym personelem i obsługą. Koszty ich potencjalnego uczestnictwa znacząco wzrosną, co spowoduje prawdopodobnie wycofanie się wielu z nich z planów udziału w targach zagranicznych, ze szkodą dla ich planów internacjonalizacji. Efektem końcowym będzie wyhamowanie rozwoju polskiego eksportu. W przedmiotowej sprawie w minionych dniach w Biurze PIPT odbyły się dwa spotkania członków sekcji firm budujących stoiska targowe, w trakcie których zdefiniowano zagrożenia wynikające z nowej sytuacji oraz wypracowano szczegółowy sposób postępowania w Niemczech w związku z realizacją usług na terenie Niemiec. W dniu 26 stycznia br. Członkowie Izby otrzymali wytyczne w tej sprawie – do pobrania TU. Informujemy, że w czwartek 29.01.br. o godz. 12.00. odbędzie się kolejne spotkanie środowiska (budynek WTC, ul. Bukowska 12, pokój 112) natomiast na piątek 30.01.br zwołana została konferencja prasowa PIPT. Zaproszenie na konferencję TU.