Niemiecki Trade Fairs International o polskim rynku targowym

W majowym numerze Trade Fairs International (międzynarodowym magazynie branżowym) ukazał się tekst opisujący kondycję polskiego rynku targowego. Artykuł ukazał się przy współpracy Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Trade Fairs International to nowoczesny, dwujęzyczny (niemiecko- i anglojęzyczny) tytuł skierowany do profesjonalistów oraz klientów rynku targowego na świecie. Dzięki międzynarodowej dystrybucji magazyn trafia do szerokiego grona odbiorców. W artykule, zatytułowanym Wskaźniki napawają optymizmem czytamy: „Najnowsze raporty gospodarcze z Polski dają powody do optymizmu, wskazując na aktualną tendencję wzrostową w zakresie eksportu, konsumpcji oraz inwestycji. Gdyby więc oceniać sytuację branży targowej tylko na tej podstawie, to można by ją określić jako bardzo dobrą, jednakże taka ocena nie do końca będzie prawidłowa. «Procesy globalizacji spowodowały, że decyzje podejmowane są za granicą», mówi Przemysław Trawa. «To nieco komplikuje sytuację» – stwierdza prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego (PIPT). «W konsekwencji wiele przedsiębiorstw wielonarodowych po prostu obcina fundusze przeznaczone na udział w targach.«” Cały artykuł wraz z tłumaczeniem jest dostępny w internecie.