Bądź w gronie najlepszych

Polska Izba Przemysłu Targowego jest najpoważniejszym integratorem środowiska branży targowej w Polsce:

 1. Jako Członek Izby dołączają Państwo do grona najwyższej klasy specjalistów i liderów polskiej branży targowe.
 2. Mają Państwo możliwość aktywnego uczestniczenia w działaniach organizacji – pracy w jej organach, ciałach koleżeńskich i grupach roboczych, a także udziału w licznych wydarzeniach promocyjnych oraz w dorocznych Zimowych Zjazdach PIPT.
 3. Członkostwo w Izbie daje Państwu unikatową możliwość kształtowania relacji i wymiany doświadczeń z najważniejszymi w kraju przedsiębiorcami targowymi
 4. Członkostwo w Izbie umożliwia Państwu nieformalne i formalne kontakty osobiste oraz korporacyjne, które ułatwiają i wspierają rozwój biznesu.
 5. Jako Członek PIPT mają Państwo możliwość działania w ramach sekcji branżowych, skupiających firmy w ramach tej samej specjalności branżowej. Na mocy Statutu powołane zostały:
  • sekcja organizatorów targów w Polsce i operatorów obiektów targowych
  • sekcja firm projektujących i budujących stoiska targowe
  • sekcja organizatorów wystąpień́ targowych za granicą i przedstawicielstw targów zagranicznych
  • sekcja firm spedycji i transportu targowego
 6. Regularnie, kilka razy w miesiącu, jako członek PIPT otrzymują Państwo pocztą elektroniczną „Biuletyn Członkowski” (Newsletter), za pośrednictwem którego Izba informuje Członków o bieżących problemach i wydarzeniach w życiu PIPT i branży targowej, działaniach Izby, a także przekazuje komunikaty z posiedzeń Rady PIPT.
 7. Członkostwo w Izbie daje Państwu szansę na spotkanie face to face -zarówno z interesującymi ludźmi z branży, jak i z osobami ze świata nauki, kultury, polityki i samorządu.
 8. Członkostwo w PIPT umożliwia realizację wspólnych projektów i wzajemną promocję firm w ramach organizacji.
 9. Dzięki stałej współpracy z uczelniami członkowie Izby uzyskają dostęp do młodych talentów i potencjalnych współpracowników.