Największy rynek targowy Europy opiera się kryzysowi

Jak dowodzą potwierdzone audytem FKM niemieckie statystyki targowe, pomimo trudniejszej sytuacji gospodarczej panującej obecnie w Europie, międzynarodowe targi w Niemczech nadal odnotowują wzrosty. W zasadzie ani spowolnienie wzrostu gospodarczego, ani wciąż toczące się dyskusje na temat przyszłości waluty euro, nie wywarły znaczącego wpływu na niemiecki biznes targowy. “Wystawcy nie są nadmiernie zmartwieni, gdyż wiedzą, że oddziaływanie targów jako instrument marketing jest długofalowe.”, podkreślił Hans-Joachim Boekstegers, kończący swoją kadencję Przewodniczący AUMA – Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Targowego, podczas dorocznej konferencji prasowej w czerwcu br. w Berlinie. W 2012 roku liczba wystawców na 160 targach międzynarodowych i krajowych w Niemczech wzrosła o 2,0%, tj. o nieco mniej niż rok wcześniej (2011 – 3,1% w stosunku do roku poprzedniego). Ponownie siłą, która napędziła ten wzrost byli wystawcy zagraniczni. Ich liczba wzrosła o 4,2% w porównaniu z rokiem poprzednim (w 2011 r. – 5%). Według przewodniczącego Boekstegersa, to między innymi potwierdzenie stabilizacji klimatu inwestycyjnego i konsumpcyjnego w Niemczech. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej i finansowej, państwa z południowej części Unii Europejskiej, takich jak Włochy, Portugalia i Hiszpania, były w ostatnim okresie silnie reprezentowane na targach w Niemczech. Udział wystawców z krajów Dalekiego Wschodu, w tym z Chin, Japonii i Korei Południowej wzrósł znacząco. Wielkość powierzchni wynajętej przez wystawców na międzynarodowych targach w Niemczech wzrosła aż o 4,1%. Stało się tak przede wszystkim z powodu ponad przeciętnego wzrostu wielkości pojedynczych imprez targowych obsługujących poszczególne branże przemysłu, jak na przykład branża hodowli zwierząt. Dodatkowo, w 2012 roku wielu wystawców zdecydowało się na wynajęcie nieco większej powierzchni targowej na cele budowy stoisk targowych. Jak twierdzi Boekstegers, wśród najważniejszych celów, dla których wystawcy biorą udział w targach, nadal są tradycyjne cele, takie jak zdobycie nowych klientów oraz prezentacja nowych produktów. „Poszukiwanie partnerów biznesowych oraz rekrutacja nowych pracowników również stały się ważnym aspektem uczestnictwa wystawców w targach.”, dodał. Liczba zwiedzających na targach niemieckich w 2012 roku nieco zmalała, o 0,6%, podczas gdy rok wcześniej, w 2011 r. wzrosła o 4,1% w stosunku do roku poprzedniego. Według Boekstegersa, jest to odzwierciedleniem zmian strukturalnych w obrębie poszczególnych branż dóbr konsumenckich, a nie powszechna tendencja. Fakt nieznacznych zmian w liczbie zwiedzających na targach nie powinien być wyolbrzymiany, ponieważ jest to tylko jeden z wielu wyznaczników sukcesu targów. W 160 międzynarodowych targach zorganizowanych w Niemczech w 2012 roku, w sumie udział wzięło 180 823 wystawców, którzy zaprezentowali się na powierzchni 7 122 411 metrów kwadratowych oraz 10 071 036 zwiedzających. W 2013 roku AUMA spodziewa się nieznacznego wzrostu liczby wystawców oraz wielkości powierzchni targowej wynajętej. Większe wzrosty parametrów opisujących targi są możliwe tylko wtedy, gdy gospodarka nabierze większego rozpędu. Liczba zwiedzających na targach prawdopodobnie pozostanie na tym samym poziomie. Nie ma oznak spadku popularności targów jako instrumentu komunikacji biznesowej, dodał Boekstegers. Także targi organizowane przez niemieckich organizatorów za granicą ponownie odnotowały spore wzrosty parametrów. Jak twierdzi dyrektor zarządzający AUMA, Peter Neven, w porównaniu z korespondującymi wydarzeniami targowymi z ubiegłego roku, na 266 targach, które odbyły się za granicą w 2012 roku, liczba wystawców wzrosła o 106 267, tj. o 7,2%. Jeśli chodzi o powierzchnię targową wynajętą, jej wzrost wyniósł 6,8% (co dało 3,25 mln mkw). Liczba zwiedzających na tych targach także wzrosła – o 5,9%, i wyniosła ogółem 6,4 mln osób. Niemieccy organizatorzy targów wykorzystują możliwości jakie daje poprawa sytuacji na najważniejszych rynkach wzrostu Europy, Azji i Ameryki Południowej. Jednakże, jeśli porównamy obecną sytuację z okresem pięciu lub dziesięciu lat wstecz, ma miejsce zwolnienie tempa wzrostu parametrów charakteryzujących niemieckie targi organizowane za granicą. Powodem są ograniczenia dotyczące rynków i fakt, iż organizatorzy z wielką rozwagą podejmują decyzje odnośnie długofalowych perspektyw rozwoju. Tym niemniej, targi zagraniczne, jako segment rynku targowego, rozwinęły się tak mocno, że obecnie są źródłem ponad 10% obrotów / przychodów niemieckich organizatorów targów.
Chiny największym wystawcą na targach niemieckich AUMA ogłosiła w lipcu br. wyniki kolejnego badania. Ponownie wzrost liczby wystawców zagranicznych był powodem wzrostu liczby wystawców ogółem na targach niemieckich w 2012 roku. W przypadku wielu państw wzrost liczby wystawców był dwucyfrowy. W sumie w 2012 roku w 160 targach międzynarodowych I krajowych blisko 99 000 wystawców zagranicznych, co daje 4,2% więcej, niż w korespondujących poprzednich edycjach targów. Udział wystawców zagranicznych w liczbie wystawców ogółem wyniósł 54,7%.

Tak jak spodziewano się, Chiny są obecnie krajem, z którego przybywa na targi niemieckie najwięcej wystawców. W porównaniu z korespondującymi edycjami targów z poprzednich lat, liczba uczestników z Chin wzrosła o 11%. Dwa lata temu, na pierwszym miejscu były Włochy. Należy podkreślić, że przedstawiciele Chin byli obecni na 80% targów międzynarodowych i krajowych. W sumie blisko 27 000 wystawców przybyło z południowej, wschodniej i centralnej Azji (to wzrost o 4,5%). Oprócz wzrostu liczby wystawców z Chin, odnotowano także znaczący wzrost wystawców z Korei (o 8%), Indonezji (o 9%), Japonii (o 9%) i Malezji (o 8%). Średnio, liczba wystawców z państw Unii Europejskiej wzrosła o 3,5%. Ponad przeciętny wzrost liczby wystawców dotyczy państw z Europy środkowej i południowowschodniej, w tym z Polski – o 14%, z Republiki Czeskiej – o 10%, z Węgier – o 10%, z Rumunii – o 20% i Bułgarii – o 14%. Wzrosty liczby wystawców z krajów bałtyckich są dwucyfrowe. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej i finansowej, udział wystawców z państw południowej części Unii Europejskiej, utrzymała się na dotychczasowym poziomie. Jeśli chodzi zaś o Grecję, miał miejsce wzrost liczby wystawców aż o 20%. Liczby wystawców z państw europejskich pozostających poza UE, wzrósł o 4,0%, największy był z Rosji – o 13%, a także z Ukrainy – aż o 20%. Udział wystawców z region Środkowego Wschodu wzrósł znacznie, średnio o 16%. Po okresie stagnacji a nawet spadku liczby wystawców ze Stanów Zjednoczonych, obecnie odnotowano ich wzrost, średnio o 5%. Liczba wystawców z republiki Południowej Afryki wzrósł nieznacznie, jednak w sumie wystawców z Afryki przybyło o 5% więcej. Liczba wystawców z Australii i Oceanii pozostała praktycznie na tym samym poziomie.

Państwo, z którego przybyło najwięcej wystawców na międzynarodowe i krajowe targi w Niemczech, to Chiny (12 305 wystawców) oraz Włochy (11 123 wystawców). Kolejni liderzy to Francja (5 682), Holandia (5 576), Wielka Brytania (5528), Stany Zjednoczone (5517), Hiszpania (4150), Austria (3971), Tajwan (3850) i Szwajcaria (3584), Indie (3085) i Turcja (2741). Państwo, które uczestniczyło w największej liczbie targów to Austria, która była reprezentowana aż na 156 targach międzynarodowych I krajowych. Za nią uplasowały się Holandia i Szwajcaria, obecne na 153 targach. Wielka Brytania (150) oraz Włochy (148). Powierzchnia wystawiennicza obiektów targowych w Niemczech pozostaje na niezmienionym poziomie W chwili obecnej dostępna powierzchnia wystawiennicza obiektów targowo-konferencyjnych w Niemczech, w których odbywają się wydarzenia międzynarodowe, wynosi 2 752 000 metrów kwadratowych. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez AUMA – Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Targowego na początku 2013 roku. Wielkość ta niemal nie zmieniła się od 2012 roku (2 751 135 mkw). Do końca 2014 roku powierzchnia wystawiennicza w niemieckich obiektach targowych, w których odbywają się międzynarodowe targi, wzrośnie o kolejne 20 000 mkw. O tyle samo, tj. 20 000 metrów kwadratowych, wzrośnie ponownie powierzchnia wystawiennicza kryta do 2019 roku. Oznaczać to będzie wzrost o 1,5% w ciągu kolejnych sześciu lat. Pomimo tak minimalnych przyrostów powierzchni w pawilonach targowych, do 2016 roku planuje się inwestycje na poziomie 555 milionów euro. Ta kwota zostanie zainwestowana przede wszystkim w renowację i modernizację infrastruktury istniejących pawilonów targowych, powiększenie powierzchni parkingów, na utrzymanie obiektów i instalację systemów klimatyzacyjnych. W 2012 roku inwestycje w obiektach targowych, w których odbywają się wydarzenia międzynarodowe, wyniosły ogółem około 130 milionów euro. Tę kwotę wydano zarówno na modernizację i renowację obiektów, jak i nowo zaprojektowane i oddane do użytku hole wejściowe. W badaniu wzięły udział 22 niemieckie obiekty targowe, w których odbywają się przynajmniej jedne międzynarodowe targi zrzeszone w AUMA. Powierzchnia wystawiennicza brutto obiektów, w których odbywają się targi regionalne wynosi 390 000 mkw. W sumie dostępna powierzchnia wystawiennicza obiektów, w których odbywają się targi wynosi ponad 3,1 miliona metrów kwadratowych. Na podstawie: informacji prasowych AUMA- Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Targowego; www.auma.de