Nagroda Ministra Nauki 2013 dla prof. Henryka Mruka

13 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala wręczenia Nagród Ministra Nauki 2013. Nagrody przyznawane są wybitnym polskim uczonym, których badania znane są na świecie, oraz nauczycielom akademickim, którzy są mistrzami dla młodych naukowców. Prof. dr hab. Henryk Mruk otrzymał nagrodę w kategorii „osiągnięcia dydaktyczne” za podręcznik „Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa”. W nauce nie ma postępu bez dobrej relacji mistrz-uczeń. Utalentowani młodzi ludzie potrzebują mistrzów, w których znajdują oparcie i z których doświadczenia i wiedzy mogą czerpać, którzy pomogą im zidentyfikować interesujące tematy badawcze – mówiła podczas gali minister nauki i szkolnictwa wyższego, Barbara Kudrycka. Profesor dr hab. Henryk Mruk pracuje w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest wysoko cenionym wykładowcą na wszystkich poziomach studiów, szczególnie na studiach podyplomowych i programach MBA. Wypromował 400 magistrów i 28 doktorów. Obecnie prowadzi wykłady na temat przywództwa w przedsiębiorstwie międzynarodowym, targów i wystaw międzynarodowych, roli lidera w pracy zespołowej oraz kierowania zespołem. Profesor jest autorem ponad 800 prac zwartych i artykułów. Kandydatów do Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego mogły zgłaszać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki, a także prezes oraz poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk. Serdecznie gratulujemy! Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; fot. Marcin Melanowicz