Nagroda dla MTP za największy kongres w 2013 roku

Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej wspólnie ze Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce wyróżniło Międzynarodowe Targi Poznańskie za organizację 19. Sesji Konferencji Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP19, którą na zlecenie Ministerstwa Środowiska Międzynarodowe Targi Poznańskie zorganizowały jesienią ub. roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. MTP, największy udziałowiec rynku targowego, członek Polskiej Izby Przemysłu Targowego zostało wyłonione spośród największych realizacji zgłoszonych przez PCO (Professional Congress Organizer) posiadających rekomendację PCB POT. Kluczowymi kryteriami, jakie brano pod uwagę w konkursie, była liczba uczestników kongresu, ich struktura wg narodowości oraz rodzaje świadczeń realizowanych przez organizatora wydarzenia. COP19 okazało się największym wydarzeniem minionego roku, trwający 12 dni kongres zgromadził 12.000 gości niemal z całego świata. Uroczystość wręczenia tego prestiżowego wyróżnienia towarzyszyła Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, która odbyła się 25 września w Kielcach. Źródło: PCC