Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT

Podczas Zimowego Zjazdu Polskiej Izby Przemysłu Targowego na Zamku w Gniewie 28 listopada br. o godz. 10.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Poniżej lista Członków uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Lista uczestników uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (do ściągnięcia)