Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT za nami

Podczas wczorajszych obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego podjęło szereg ważnych dla naszej społeczności uchwał. Członkowie przyjęli uchwały o zmianie treści Statutu PIPT umożliwiające przeprowadzanie i uczestnictwo w walnym zgromadzeniu Izby przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przyjęto również nowy Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia. Firmy budujące stoiska targowe będą uprawnione do powołania 3 członków do Rady Izby. Powołano również Komisję ds. zmian Statutu Polskiej Izby Przemysłu Targowego w składzie: Lena Bretes – Dorożała (World Trade Center Poznań sp. z o.o.); Marcin Frontczak (Transmeble International sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Międzynarodowej Spedycji Targowej); Grażyna Grabowska  (Targi w Krakowie sp. z o.o.); Iwona Gramatyka (Polska Technika Górnicza S.A.); Sławomir Jezierski; Marzenna Łukaszewicz (Biuro PIPT); Paweł Montewka (Pracownia Sztuk Plastycznych sp. z o.o.); Paweł Orłowski (Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.); Agnieszka Strzelczyk – Walczak (A.S. Messe Consulting sp. z o.o.); Krzysztof Szofer (Abyss s.c. Małgorzata i Krzysztof Szofer).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nadało również tytuł Członka Honorowego Panu Przemysławowi Trawie.