Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT – 6 sierpnia 2020 r. w Poznaniu

Na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2020 r. Rada PIPT podjęła decyzję o organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT  w dniu 06 sierpnia 2020 r. w Poznaniu.

Organizacja NWZ PIPT w tak pilnym trybie podyktowana jest przede wszystkim potrzebą jak najszybszego wprowadzenia zmian w regulaminach obowiązujących w Izbie, które w przyszłości umożliwią odbywanie posiedzenia Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Ostateczne decyzje Rady PIPT odnośnie porządku obrad NWZ PIPT w dniu 6 sierpnia br. zapadną na posiedzeniu Rad Izby w najbliższy piątek.  W kolejnych dniach nastąpi zwołanie Zgromadzenia – szczegółową  informację otrzymają Państwo pocztą elektroniczną.