MTP Firmą Zasłużoną dla Przemysłu Opakowań

Targi Poznańskie otrzymały tytuł Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań . To najwyższe branżowe wyróżnienie jest przyznawane od 2008 roku przez Polską Izbę Opakowań przedsiębiorstwom, firmom i spółkom, a także placówkom naukowym i organizatorom targów i wystaw. W tym roku zostało ono wręczone Międzynarodowym Targów Poznańskim 26 września podczas uroczystości otwarcia jubileuszowej 30. edycji Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Etykietowania TAROPAK. W imieniu MTP wyróżnienie odebrał prezes Przemysław Trawa. Równolegle wręczono wyróżnienie Zasłużony dla Przemysłu Opakowań , przyznawane za szczególny wkłada pracy, zaangażowanie i dokonania na rzecz rozwoju przemysłu opakowań i gospodarki opakowaniowej. W tym roku otrzymał je Gabriel Chojak, prezes Dekorglass. Źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie