Monter Expo – spotkanie z ZSBD w sprawie praktyk

Informujemy, że  w dniu 27 czerwca (wtorek) o godz. 11.00 w Sali nr 9 w Centrum Targowym MTP (ul. Głogowska 10, Poznań) odbędzie się spotkanie z Dyrekcją Zespołu Szkół Budowlano Drzewnych w Poznaniu w celu omówienia programu praktyk oraz warunków przyjmowania na praktyki uczniów z projektu Monter Expo od września 2023 r.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele firm budujących stoiska targowe, zrzeszeni w PIPT, którzy wyrazili gotowość przyjęcia uczniów na praktyki.

Praktyki zawodowe odgrywają ważną rolę w szkołach branżowych I i II stopnia oraz w technikach. Pozwalają uczniom skonfrontować zdobytą wiedzę i umiejętności z oczekiwaniami stawianymi przez pracodawców w rzeczywistych warunkach pracy. Umożliwiają także zdobycie pierwszego, bardzo ważnego doświadczenia zawodowego!

Przyjmując na praktyki uczniów kształcących się w projekcie Monter Expo firmy nie tylko przyczyniają się do rozwoju zawodowego uczniów, ale także zyskują dostęp do puli wykwalifikowanych młodych specjalistów, którzy w przyszłości wyposażeni w niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności będą mogli zasilić szeregi danej firmy. Przyjmując praktykantów, firmy mogą skorzystać z ich kreatywności, chęci nauki i młodzieńczego zapału, który z pewnością może wnieść wiele energii i pomysłów do firmy. 

Projekt MONTER EXPO powstał z inicjatywy Członków PIPT w celu powołania nowych zawodów i wprowadzenie ich do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego oraz doprowadzenie do rozpoczęcia formalnej edukacji w zakresie zawodów: