Montaż i demontaż stoisk targowych w Wielkiej Brytanii – informacje z Ambasady RP w Londynie

Zmiany legislacyjne w ustawie o prawie imigracyjnym Wielkiej Brytanii obejmuje nowe, ujednolicone zasady wjazdu, przebywania i osiedlania się w tym kraju dla wszystkich obywateli państw trzecich, w tym od 1 stycznia 2021r. obywateli państw Unii Europejskiej. Co do zasady osoby, które chcą podjąć legalną pracę w Wielkiej Brytanii przed przyjazdem powinny wystąpić o wizę pracowniczą. Ustawa przewiduje jednak, że niektórzy pracownicy zatrudnieni przez firmę, która ma siedzibę poza Wielką Brytanią mogą podejmować określone aktywności na terenie Wielkiej Brytanii w ramach ruchu bezwizowego (tzw. visitors route) do 6 miesięcy w ciągu roku.

Załącznik V (Appendix V) do ustawy określa rodzaj aktywności biznesowej (oraz naukowej, religijnej, sportowej i innych), które mogą być wykonywane przez pracowników bez konieczności uzyskania wizy. Do tych aktywności należą m.in.:

Ogólna działalność biznesowa m.in.: branie udziału w seminariach, spotkaniach, konferencjach, branie udziału w negocjacjach, podpisywanie umów i kontraktów; uczestniczenie w targach; uczestniczenie w wizytacjach i inspekcjach;

Działalność w ramach jednego przedsiębiorstwa m.in.: pracownik firmy mającej siedzibę poza granicami UK może przyjechać do Wielkiej Brytanii w ramach: udzielania porad i konsultingu, diagnostyki, prowadzenia szkoleń, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami;

Działalność produkcyjna i dostarczanie produktów do Wielkiej Brytanii: pracownik zagranicznej firmy może instalować, demontować, naprawiać, serwisować lub doradzać w kwestii sprzętu, oprogramowania jeśli brytyjska firma ma kontrakt z zagranicznym podmiotem na sprzedaż, dostawę lub najem tych produktów.

Poniżej załączamy link z pełną listą przypadków, w których pracownik zagranicznej firmy może podejmować działalność na terenie Wielkiej Brytanii bez konieczności uzyskania wizy:

gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities

W załączeniu również przysyłamy informacje na temat zasad wjazdu do Wielkiej Brytanii:

https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/koronawirus-w-wielkiej-brytanii–zalecenia-dla-mieszkancow-oraz-podrozujacych2

W przypadku szczegółowych zapytań dotyczących brytyjskich zasad wizowych zalecamy kontakt z Visas and Immigration, w załączeniu przesyłam link zawierający dane kontaktowe:

https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk

Z poważaniem,

Justyna Pilarska

Wydział Konsularny

Ambasada RP w Londynie

10 Bouverie Street

EC4Y 8AX London

Telefon: +44 (0) 20 7822 8900, fax: +44 (0) 20 7936 3571

www.londyn.msz.gov.pl/pl/ 

www.gov.pl/dyplomacja