Meliński Minuth uzyskała ISO 20121:2012 Zrównoważone Zarządzanie Eventami

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż firma Meliński Minuth, jako pierwsza w Polsce i nieliczna na świecie uzyskała certyfikat ISO 20121:2012 funkcjonujący w obszarze Zrównoważonego Zarzadzania Eventami. Jest to olbrzymi sukces nie tylko pracowników Meliński Minuth, ale całej branży targowej w Polsce. Wdrożenie normy jest także przeniesieniem światowych trendów i najwyższych standardów na nasz rynek lokalny. Narodziny koncepcji Igrzyska Olimpijskie w Londynie uświadomiły międzynarodowym organizacjom potrzebę opracowania nowego standardu określającego zrównoważony system zarządzania w branży eventowej. Regularny wzrost liczby imprez oraz światowy zasięg takich przedsięwzięć wymagają odpowiedzialnego podejścia, które będzie uwzględniało ekonomiczne, środowiskowe i społeczne konsekwencje wydarzeń o charakterze masowym. W związku z powyższym Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna wprowadziła IS0 20121: Sustainability in event management, w którego opracowanie włączyło się 30 państw i instytucji. W obrębie nowego standardu ISO 20121 zostały nakreślone ramy proekologicznych rozwiązań możliwe do zastosowania nie tylko przez organizatorów eventów, ale również przez poszczególnych uczestników łańcucha dostaw. Takie systemowe działanie „od podstaw” ma doprowadzić do długotrwałych i wielopłaszczyznowych zmian, które w istotny sposób zminimalizują negatywny wpływ przemysłu na środowisko. Firma Meliński Minuth jest firmą społecznie odpowiedzialną za wpływ swoich decyzji i działań zarówno na społeczeństwo, jak i środowisko. Z tego powodu zdecydowała się wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich interesariuszy, tj. każdego, kto może na nich w jakikolwiek sposób wpływać lub podlega wpływowi ich działalności. Klienci są kluczowymi interesariuszami. Certyfikat został przyznany firmie po pozytywnej ocenie audytu zewnętrznego, który przeprowadziła firma SGS. W czasie oceny Auditor SGS zauważył realny wpływ systemu na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Zwrócił również uwagę na innowacyjne oraz kompleksowe podejście do identyfikacji i mapowania interesariuszy, określenie kanałów i sposobów komunikacji z nimi, co w przyszłości skutkować będzie swobodnym przepływem informacji oraz ułatwi szybką reakcję na oczekiwania stron zainteresowanych. – Firma Meliński Minuth Sp. z o.o. podejmując działania, które tylko w małym zakresie zostały wymienione powyżej, niewątpliwie wzmacnia swoją pozycję na rynku, wyznacza nowe trendy i podejmuje wyzwania przyczyniające się do poprawy warunków w obszarze środowiskowym, ekonomicznym oraz społecznym, jednocześnie krzewiąc ideę zrównoważonego rozwoju wśród swoich dostawców, podwykonawców oraz pozostałych stron zainteresowanych – podsumowała Joanna Waberska, Auditor Wiodący SGS. To dla nas zaszczyt, iż nasze starania oraz prace nad wdrażaniem systemu zarządzania zrównoważonymi eventami zostały docenione przez jedną z najbardziej renomowanych jednostek certyfikacyjnych na świecie, SGS. Na uwagę zasłużyły przede wszystkim innowacyjne podejście do spełnienia wymagań normy ISO 20121 oraz wielkie zaangażowanie wszystkich pracowników naszej organizacji. Certyfikat poświadczający zgodność wdrożonego systemu zarządzania wg wymagań normy ISO 20121 jest pierwszym tego typu w Polsce. Oznacza to, iż nasza firma skutecznie kontynuuje innowacyjne działania mające na celu wzmacnianie wizerunku jako lidera w branży. Nasi klienci, decydując się na współpracę z nami, mają pewność, iż nasze usługi spełniają światowe standardy odnoszące się już nie tylko do wysokiej jakości projektowanych przez nas stoisk targowych, ale także uwzględniające zrównoważony rozwój oraz społeczną odpowiedzialność naszych działań. Korzystamy z najlepszych dostępnych praktyk, włączając w ten proces również i naszych dostawców. Każde stoisko, które wykonuje nasza firma spełnia zatem nie tylko najwyższe wymagania jakościowe, ale także środowiskowe oraz społeczne. Serdecznie zapraszamy do bycia jednym z ogniw zrównoważonego łańcucha dostaw, który tworzymy! – podsumował audyt i przyznanie certyfikatu firmie Meliński Minuth jej Prezes Pan Andrzej Meliński. Warto podkreślić, iż wdrożenie standardu ISO 20121 wspomagającego zrównoważone zarządzanie eventami jest jednym z największych sukcesów w historii firmy. Co niezmiernie ważne, działanie to wsparło starania o planowanie i realizację wydarzeń zgodnie z zasadami CSR.Źródło: Meliński Minuth sp. z o.o.