Lobbing przemysłu targowego na rzecz wprowadzenia nowoczesnej definicji „Targów” i uznania „Certyfikatu Pierwszeństwa z Wystawy”

W trakcie 2019 roku będzie miała miejsce nowelizacja w zakresie unijnego prawa dotyczącego wzorów wspólnotowych. Przygotowując się do tego Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne w celu zidentyfikowania najważniejszych zagadnień z zakresu tego prawa. Przy tej okazji UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego oraz utworzone przez europejskich członków UFI Porozumienie Europejskiego Przemysłu Targowego (EEIA) opracowały oficjalne stanowisko w sprawie Targów Międzynarodowych i akceptacji Certyfikatów Pierwszeństwa z Wystawy przez EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) przy rejestracji wzorów wspólnotowych.

Dotychczasowe prawo dopuszcza uznanie Certyfikatów Pierwszeństwa jedynie na poziomie krajowym, a więc przez  krajowy urząd patentowy, nie zaś na poziomie międzynarodowym czyli we wszystkich państwach Unii Europejskiej, co możliwe byłoby właśnie w przypadku akceptacji Certyfikatów Pierwszeństwa przez EUIPO. 

Przemysł targowy chciałby skutecznie wpłynąć na proces nowelizacji prawa unijnego poprzez lobbing na rzecz wprowadzenia do tego prawa nowoczesnej, przyjętej przez UFI, definicji Targów Międzynarodowych (dla targów skierowanych do biznesu). Uznanie Certyfikatu Pierwszeństwa z Wystawy przez EUIPO potwierdziłoby uznanie nowoczesnych targów za instrument rozwoju gospodarczego i umożliwienie przedsiębiorstwom, szczególnie małym i średnim, czerpania korzyści z instytucji pierwszeństwa z wystawy także w pełnym wymiarze unijnym.

Dlatego UFI, EEIA oraz krajowe stowarzyszenia targowe, w tym  PIPT, zachęcają wszystkie organizacje i przedsiębiorstwa przemysłu targowego, a także wystawców i kancelarie prawne do włączenia się w konsultacje publiczne do 30 kwietnia 2019 r. PIPT oraz wiodący organizatorzy targów w Polsce włączyli się w działania lobbingowe. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.

Źródło: www.ufi.org; kwiecień 2019.