Lista instytucji finansujących pożyczkę płynnościową POIR dla firm poszkodowanych przez pandemię

W nawiązaniu do webinarium oraz informacji z dnia  4 sierpnia 2021 r., dotyczących pożyczki płynnościowej z Programu Inteligentny Rozwój dla mikro, małych i średnich firm (POIR) uruchomionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego przekazujemy poniżej listę instytucji finansujących, które zawarły umowy z BGK.

Przypominamy, że PIOR jest pomocą dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.  Pożyczki płynnościowe POIR mają zapewnić poprawę płynności finansowej firmy w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. Udzielane są one przez instytucje finansujące współpracujące z BGK.

Szczegółowe informacje dot. naborów i ich statusu sprawdź bezpośrednio na stronach instytucji finansujących.

Aktualna lista instytucji finansujących, które zawarły umowy z BGK:

Listę instytucji finansujących, które podpisały umowy z BGK aktualizujemy na bieżąco.