Liderzy światowego przemysłu targowego z 46 państw spotkali się na 81. Kongresie UFI w Bogocie

Ponad 300 delegatów z 46 państw wzięło udział w 81. Kongresie UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego w Bogocie. Gospodarzami tegorocznego najważniejszego na świecie wydarzenia dla branży targowej były AFIDA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Targów Ameryki Łacińskiej oraz wiodący kolumbijski organizator targów Corferias z Bogoty. Liderzy przemysłu targowego uczestniczący w Kongresie UFI w dniach od 29 października do 1 listopada 2014 r., dokonali przeglądu kondycji branży targowej na świecie, jak również pochylili się nad wyzwaniami z zakresu konkurencyjności jaki stoją przed nimi dziś i w przyszłości. Renaud Hamaide, Prezydent UFI 2014, opisał 3-dniowy program Kongresu w następujących słowach. „Temat naszego Kongresu „Gotowi by sprostać wyzwaniom z zakresu konkurencyjności?”, pozwolił nam przeanalizować nowe rynki na targowej mapie świata, nowe struktury organizacyjne, nowe produkty targowe oraz nowe możliwości pozyskiwania przychodów.” Przegląd doświadczeń z rynku targowego Ameryki Łacińskiej stanie się inspiracją do kreowania nowych działań biznesowych w skali globalnej. Dla przemysłu targowego, którego specyfika sprawia, że członkowie UFI są zarówno partnerami w biznesie, jak i konkurentami, doroczny Kongres stanowił doskonałą okazję, aby podtrzymać istniejące relacje biznesowe i podjąć się realizacji nowych projektów. Eksperci reprezentujący wiele specjalizacji targowych mieli także możliwość dyskutować na temat aktualnego znaczenia targów jako instrumentu marketingu oraz określić trendy na najbliższą przyszłość. Aby uzyskać wiedzę na temat tego co profesjonaliści przemysłu targowego uznają obecnie za najważniejsze czynniki konkurencyjności, specjaliści z firmy konsultingowej jwc z Niemiec, przeprowadzili badanie z udziałem 900 przedstawicieli branży. Z uzyskanych odpowiedzi wynikają konkretne wnioski. Za najważniejsze czynniki w kontekście konkurencyjności przemysłu targowego uznano: zasoby ludzkie, posiadanie oferty „trafionych” produktów oraz budowanie świadomości poszczególnych marek targów. Te właśnie czynniki decydują o konkurencyjności poszczególnych firm targowych. Ponadto większość respondentów jest zdania, iż ich firma jest w swoich działaniach mocno nastawiona na tworzenie i budowanie rozpoznawalności marek ich targów. Respondenci znacznie mniejszą uwagę przywiązują zaś do promocji marki ich firm. Wreszcie, w przyszłości respondenci widzą potrzebę skupienia się przede wszystkim na kadrach pracowniczych, organizacji firmy i strategii cenowej. Jochen Witt, właściciel i szef firmy konsultingowej jwc, przedstawił uczestnikom Kongresu UFI szczegółowe wyniki badania w swojej dorocznej prezentacji „Przegląd światowego przemysłu targowego”. O ile badania potwierdzają, że targi są wciąż w centrum zainteresowania specjalistów ds. marketingu przedsiębiorstw, którzy poszukują przedsięwzięć mogących przyneść najlepszy zwrot z poniesionej inwestycji marketingowej, to jednak ten sprawdzony instrument marketingu bezpośredniego jakim są targi musi swoją pozycję konkurencyjną zweryfikować w obliczu digitalizacji światowego rynku. Budowanie konkurencyjności firm targowych w przyszłości musi oparte być na podejmowaniu kompleksowych działań z uwzględnieniem takich kluczowych elementów jak: zastosowanie nowoczesnych technologii komputerowych, branding (tworzenie i budowanie marki produktów), stosowanie strategii cenowych i dostosowanie oferty produktów do istniejących potrzeb rynku. Niezbędne jest też uwzględnienie zmian w podejściu do targów młodego pokolenia i przekonywanie tego pokolenia do walorów targów jako unikatowej płaszczyzny komunikacji biznesowej. W trakcie Kongresu odbyło się Walne Zgromadzenie UFI, a także obradowały rada dyrektorów i komitet zarządzający UFI. Posiedzenia odbyły także oddziały regionalne oraz Komitet Stowarzyszeń UFI, liczący dziś 50 krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych. W ostatnim dniu Kongresu, funkcję Prezydenta UFI 2015 objął oficjalnie Andrés Lopez-Valderrama – prezydent AFIDA i prezes Corferias z Bogoty. Kolejny 82. Kongres UFI odbędzie się w Mediolanie w dniach 4-7 listopada 2015 roku. Źródło: www.ufi.org