Lena Bretes – Dorożała prezesem Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W  dniu 13.05.2020 odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. W związku z wygaśnięciem mandatu Przemysława Trawy do pełnienia funkcji Prezesa i Członka Rady, Rada dokonała wyboru p. Leny Bretes – Dorożały, prezes World Trade Center Poznań, na funkcję prezesa Rady PIPT. Gratulujemy!

Informujemy również, że w związku z wygaśnięciem mandatu do pełnienia funkcji Członka Rady PIPT z dniem 30.04.2020 w Radzie nie będzie zasiadał p. Andrzej Kubowicz (ZIAD Bielsko  – Biała).

Jednocześnie informujemy, że pozostały skład Rady oraz Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego nie uległ zmianie.