Krajowa Izba Gospodarcza i jej członkowie gośćmi PIPT i MTP

W dniu 5 kwietnia br. na zaproszenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyło się spotkanie izb zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej z jej prezesem, Andrzejem Arendarskim. Spotkanie, którego gospodarzami byli Andrzej Arendarski, prezes KIG oraz Przemysław Trawa, prezes Rady PIPT, dotyczyło aktualnej sytuacji i problemów, z którymi borykają się obecnie przedsiębiorcy zrzeszeni w izbach gospodarczych, a także zadań stojących przed Krajową Izbą Gospodarczą. Jednym z omawianych tematów był złożony do Sejmu RP obywatelski projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. W spotkaniu udział wzięli prezesi izb gospodarczych z województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, 5 kwietnia 2017 r.