Krajowa Izba Gospodarcza i CENTREX obchodzą z PIPT Światowy Dzień Targów 2016

Z okazji „Światowego Dnia Targów 2016”, ustanowionego w dniu 8 czerwca 2016 r. Polska Izba Przemysłu Targowego organizuje w Warszawie dwa wydarzenia, które zgromadzą przedstawicieli najważniejszych polskich organizacji i firm z dwóch branż – targowej i MICE, mających ze sobą wiele wspólnego, bo sprzyjających łączeniu ludzi oraz wspierających rozwój kontaktów biznesowych i rozwój gospodarczy miast, państw i regionów na świecie. Wydarzeniami tymi będą: doroczne Walne Zgromadzenie PIPT oraz poprzedzające je interesujące wydarzenie artystyczne. W gronie świętujących nie zabraknie liderów polskiego rynku targowego – Międzynarodowych Targów Poznańskich i Targów Kielce, a także takich innych wiodących organizatorów targów i operatorów obiektów targowych w Polsce: Targów w Krakowie, Międzynarodowych Targów Gdańskich, Interservisu i Exactusa z Łodzi, Warszawskiego Centrum EXPO XXI, Targów Lublin, Expo Mazury z Ostródy, Targów Toruńskich, ZIAD Bielsko – Biała, MT Targi Polska z Warszawy, Zarządu Targów Warszawskich. Z satysfakcją informujemy, że w gronie uczestników obchodów „Światowego Dnia Targów 2016” w Polsce jest Krajowa Izba Gospodarcza, która udzieliła patronatu Świętu oraz CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, zrzeszający największych organizatorów targów z Europy Środkowowschodniej. Przedstawicieli obu organizacji będziemy gościć na obu wydarzeniach Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, 31 maja 2016 r.