Znowelizowana ustawa Prawo własności przemysłowej, chroni przed nieuczciwą konkurencją i kradzieżą pomysłów. Na podstawie ww. nowelizacji w trakcie targów obowiązuje prawo  tzw. pierwszeństwa z wystawy, dzięki któremu prawa autorskie do nowych, niezarejestrowanych wzorów użytkowych i przemysłowych będą chronione specjalnym certyfikatem. Dotychczas autorzy wzorów użytkowych lub przemysłowych prezentowanych na publicznych wystawach w Polsce, chcąc zagwarantować sobie ochronę prawa własności przemysłowej, zobowiązani byli do rejestracji wzoru w Urzędzie Patentowym lub Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, w terminie poprzedzającym prezentację na wystawie. 

Certyfikat pierwszeństwa z wystawy jest stosowany na światowych rynkach targowych, w tym na największym w Europie rynku targowym, w Niemczech.