Aktualizacja na dzień 13.04.2021

Aktualizacja na dzień 09.04.2021

Aktualizacja na dzień 30.03.2021

Aktualizacja na dzień 30.03.2021

Aktualizacja na dzień 29.03.2021

Aktualizacja na dzień 26.03.2021

Aktualizacja na dzień 25.03.2021

Aktualizacja na dzień 24.03.2021

Aktualizacja na dzień 23.03.2021

Aktualizacja na dzień 22.03.2021

 • W dniu 22 marca odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące Krajowego Planu Odbudowy – Polską Izbę Przemysłu Targowego reprezentowała Beata Kozyra, Prezes Zarządu PIPT. Zapraszamy do obejrzenia wypowiedzi przedstawiciela naszej branży – OBEJRZYJ.

Aktualizacja na dzień 19.03.2021

Aktualizacja na dzień 18.03.2021

Aktualizacja na dzień 17.03.2021

Aktualizacja na dzień 15.03.2021

Aktualizacja na dzień 12.03.2021

Aktualizacja na dzień 10.03.2021

Aktualizacja na dzień 09.03.2021

Aktualizacja na dzień 04.03.2021

Aktualizacja na dzień 03.03.2021

Aktualizacja na dzień 02.03.2021

Aktualizacja na dzień 01.03.2021

Aktualizacja na dzień 25.02.2021

Aktualizacja na dzień 22.02.2021

Aktualizacja na dzień 18.02.2021

 •  

Aktualizacja na dzień 16.02.2021

Aktualizacja na dzień 11.02.2021

Aktualizacja na dzień 10.02.2021

Aktualizacja na dzień 08.02.2021

Aktualizacja na dzień 05.02.2021

Aktualizacja na dzień 04.02.2021

Aktualizacja na dzień 03.02.2021

Aktualizacja na dzień 28.01.2021

 • Wszyscy, którzy starają się o tarczę PFR 2.0 – proszę zwrócić uwagę w regulaminie tarczy na par. 14  ust. 1 lit. I :Beneficjent zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz utrzymywania tej informacji przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych). Jest o tyle ważne, że PFR (wdg. par.16) ma prawo do wypowiedzenia Umowy Subwencji Finansowej w każdym czasie w okresie jej obowiązywania w trybie natychmiastowym, bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, w przypadku:stwierdzenia, że którekolwiek oświadczenie, informacja lub dokument przedstawione Bankowi lub PFR w treści, lub w związku z, Wnioskiem, Odwołaniem lub Umową Subwencji Finansowej jest nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd;
  1. b ) stwierdzenia, że Beneficjent nie spełniał któregokolwiek z Warunków Programowych w dacie, w której zobowiązany był go spełniać;
 • Stanowisko Rady Przedsiębiorczości: Rekompensaty dla firm dotkniętych pandemią“Działania antykryzysowe rządu powinny przede wszystkim dążyć do możliwie szerokiego otwarcia gospodarki i umożliwienia działalności jak największej grupie przedsiębiorców – z uwzględnieniem ścisłych rygorów sanitarnych”. Przeczytaj Stanowisko Rady Przedsiębiorczości.

Aktualizacja na dzień 27.01.2021

Aktualizacja na dzień 25.01.2021

Aktualizacja na dzień 22.01.2021

Aktualizacja na dzień 20.01.2021

Aktualizacja na dzień 19.01.2021

Aktualizacja na dzień 14.01.2021

Aktualizacja na dzień 13.01.2021

Aktualizacja na dzień 11.01.2021

Aktualizacja na dzień 07.01.2021

Aktualizacja na dzień .07.01.2021

Aktualizacja na dzień 04.01.2021

Aktualizacja na dzień 21.12.2020

Aktualizacja na dzień 17.12.2020

Aktualizacja na dzień 16.12.2020

Aktualizacja na dzień 15.12.2020

Aktualizacja na dzień 14.12.2020

Aktualizacja na dzień 11.12.2020

Aktualizacja na dzień 09.12.2020

Aktualizacja na dzień 07.12.2020

Aktualizacja na dzień 04.12.2020

Aktualizacja na dzień 03.12.2020

Aktualizacja na dzień 02.12.2020

Aktualizacja na dzień 01.12.2020

Aktualizacja na dzień 30.11.2020

Aktualizacja na dzień 27.11.2020

Aktualizacja na dzień 26.11.2020

Aktualizacja na dzień 25.11.2020

Aktualizacja na dzień 23.11.2020

Aktualizacja na dzień 20.11.2020

 • Tarcza 6.0 uchwalona przez Sejm. 20 listopada została uchwalona przez Sejm ustawa tzw. “Tarcza 6.0”. Co z niej wynika dla branży targowej?
 • Dzisiaj odbył się Webinar PIPT z Agencją Rozwoju Przemysłu:  OFERTA PŁYNNOŚCIOWA W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ oraz program POLITYKA NOWEJ SZANSY. Do obejrzenia TUTAJ.

Aktualizacja na dzień 19.11.2020

Aktualizacja na dzień 17.11.2020

Aktualizacja na dzień 16.11.2020

Aktualizacja na dzień 12.11.2020

Aktualizacja na dzień 10.11.2020

Aktualizacja na dzień 05.11.2020

Aktualizacja na dzień 04.11.2020

Aktualizacja na dzień 03.11.2020

Aktualizacja na dzień 02.11.2020

Aktualizacja na dzień 30.10.2020

 

Aktualizacja na dzień 29.10.2020

Aktualizacja na dzień 28.20.2020

Aktualizacja na dzień 27.20.2020

Aktualizacja na dzień 26.10.2020

Aktualizacja na dzień 23.10.2020

Aktualizacja na dzień 22.10.2020

Aktualizacja na dzień 21.10.2020

 • Absurdalny zakaz w czerwonej strefie. Czy wirus przenosi się przez internet? – Onet

 • Polska Izba Przemysłu Targowego popiera POSTULATY Komitetu Obrony Branży Targowej:

  📣 Umorzenie całości otrzymanych kwot pomocy z PFR dla firm, które pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczą, że 75% ich ubiegłorocznego przychodu była całkowicie zależna od organizacji, obsługi oraz innych usług świadczonych na rzecz imprez targowych w kraju i za granicą.

  📣 Otrzymanie rekompensaty w wysokości 50% ubiegłorocznego przychodu dla firm, które pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczą, że 75% ubiegłorocznego przychodu firmy była całkowicie zależna od organizacji, obsługi oraz innych usług świadczonych na rzecz imprez targowych w kraju i za granicą.

 • Z inicjatywy Członków PIPT powstał Komitet Obrony Branży Targowej
 •  W dniu 20.10.2020. r. prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego dr Beata Kozyra spotkała się z Rzecznikiem MŚP Adamem Abramowiczem. Rozmowa dotyczyła konsekwencji najnowszego Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16.10.2020: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000182901.pdf,które zakazuje organizację targów, zarówno w strefie czerwonej, jak i żółtej, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości działania i wyrokiem śmierci dla branży targowej. Pan Rzecznik zadeklarował poparcie dla żądań PIPT, między innymi w zakresie odszkodowania od Skarbu Państwa dla firm branży targowej w wysokości 50% ubiegłorocznego przychodu pod warunkiem, że 75% ubiegłorocznego przychodu firmy pochodziło z usług na rzecz branży targowej.

 • Obiekty targowe mogą zmienić się w szpitale. “Jesteśmy do dyspozycji” – Portal Samorządowy

 • Apel Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń

Aktualizacja na dzień 20.10.2020

Aktualizacja na dzień 19.10.2020

Aktualizacja na dzień 17.10.2020

 • W dniu wczorajszym pojawiło się nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Z Rozporządzenia wynika, że w żółtej i czerwonej strefie targi, kongresy, konferencje, eventy, spotkania B2B tylko w formie online – § 30 podpunkt a) w pkt.1 Rozporządzenia. Treść Rozporządzenia – https://bit.ly/358Ti2e  Nowe zasady dla stref żółtej i czerwonej znajdziecie także tutaj: https://bit.ly/3k7Iwja

Aktualizacja na dzień 16.10.2020

Aktualizacja na dzień 15.10.2020

Aktualizacja na dzień 14.10.2020

Aktualizacja na dzień 13.10.2020

Aktualizacja na dzień 12.10.2020

Aktualizacja na dzień 09.10.2020

Aktualizacja na dzień 08.10.2020

Aktualizacja na dzień 07.10.2020

Aktualizacja na dzień 06.10.2020

Aktualizacja na dzień 05.10.2020

Aktualizacja na dzień 01.10.2020

Aktualizacja na dzień 30.09.2020

Aktualizacja na dzień 29.09.2020

Aktualizacja na dzień 28.09.2020

Aktualizacja na dzień 25.09.2020

Aktualizacja na dzień 24.09.2020

Aktualizacja na dzień 23.09.2020

Aktualizacja na dzień 22.09.2020

Aktualizacja na dzień 21.09.2020

Aktualizacja na dzień 18.09.2020

 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej we wczorajszym wieczornym głosowaniu przyjął ustawę tzw. mikrotarczę dla turystyki. Niestety Sejm przyjął tylko część poprawek, które zaproponował Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Ważna informacja dla firm z PKD 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) – ustawa przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Ze zwolnienia będą mogły skorzystać firmy, których przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym za który jest składany wniosek o zwolnienie był niższy co najmniej o 75 % w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym 2019 roku.
 • Niestety firmy posiadające PKD 73.11 Z (budowa stoisk) oraz 52.2.9 Z (logistyka targowa), mimo naszych licznych apeli popartych spotkaniami Członków naszej Izby z Parlamentarzystami, zostały w ustawie pominięte.
 • Nie poddajemy się jednak i walczymy dalej!

Aktualizacja na dzień 17.09.2020

Aktualizacja na dzień 16.09.2020

 • O szansach jakie dają targi dla polskich firm i polskiej gospodarki po okresie spowolnienia będą dyskutować eksperci Polskiej Izby Przemysłu Targowego: Elżbieta Roeske, Wiceprezes Zarządu MTP – Międzynarodowe Targi Poznańskie, Grażyna Grabowska, Prezes Zarządu Targi w Krakowie (EXPO Kraków) w Krakowie, Paweł Orłowski, Wiceprezes Zarządu Międzynarodowe Targi Gdańskie SA – MTG SA, Robert Głowacki, Prezes Zarządu, Targi Lublin S.A., PhD Beata Kozyra Kozyra, Prezes Zarządu PIPT. Keynote speakerem w tej sesji będzie Nick Dugdale-Moore, Regional Manager Europe, UFI, The Global Association of the Exhibition Industry.

  Bądź z nami online!

  Zarejestruj swój udział na https://meetingsweek.pl

Aktualizacja na dzień 15.09.2020

 • Jedno głosowanie – milion miejsc pracy! Zagłosujcie za Polską Turystyką i Polskim Przemysłem Spotkań! Apel do Posłów. Senat zakończył pracę nad tzw. „mikrotarczą dla turystyki i przemysłu spotkań”. Liczymy, że projekt ustawy trafi bez zwłoki do Sejmu. Nasz Przemysł na pomoc dłużej czekać już nie może.

Aktualizacja na dzień 14.09.2020

 • W dniu  10.09.2020 Senat przyjął poprawki zgłoszone przez Senacką Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, w który znalazły się między innych proponowane przez PIPT zakładające pomoc rządowa w postaci postojowego oraz abolicji składek ZUS dla firm targowych działających pod numerami PKD:

  a.82.30.Z – organizatorzy targów, wystaw i kongresów
  b.73.11.Z  – firmy projektujące i budujące stoiska targowe
  c.52.29.C  – firmy transportu i spedycji targowej

  W związku z tym w dniu wczorajszym zostały wysłane do wszystkich posłów partii rządzącej apele wraz postulatami z prośbą o głosowanie za przyjętymi przez Senat poprawkami na najbliższym posiedzeniu Sejmu w dniach 16-17.09.2020

 • Apel Izby o uwzględnienie w ustawie z dnia 14 sierpnia 2020 PKD: 82.30.Z – organizatorów targów, wystaw i kongresów; 73.11.Z  – firm projektujących i budujących stoiska targowe oraz 52.29.C  – firm transportu i spedycji targowej wspiera również Polska Izba Spedycji i Logistyki. Dziekujemy!
 • “Przezwyciężono regres w branży i zorgnizowano targi”. Bartosz Głowacki o MSPO w Kielcach – Polskie Radio 24

Aktualizacja na dzień 11.09.2020

Aktualizacja na dzień 10.09.2020

Aktualizacja na dzień 09.09.2020

 

Aktualizacja na dzień 08.09.2020

Aktualizacja na dzień 07.09.2020

Aktualizacja na dzień 04.09.2020

Aktualizacja na dzień 03.09.2020

Aktualizacja na dzień 02.09.2020

Aktualizacja na dzień 01.09.2020

Aktualizacja na dzień 31.08.2020

Aktualizacja na dzień 28.08.2020

Aktualizacja na dzień 27.08.2020

Aktualizacja na dzień 25.08.2020

Aktualizacja na dzień 21.08.2020

Aktualizacja na dzień 20.08.2020

Aktualizacja na dzień 19.08.2020

Aktualizacja na dzień 18.08.2020

Aktualizacja na dzień 17.08.2020

 • Przypominamy o badaniu rynku targowego, m.in. na potrzeby MR. 13 sierpnia  została wysłana do Członków ANKIETA. Firmy, której jeszcze jej nie odesłały prosimy o pilne wypełnienie i przesłanie na: b.kozyra@polfair.com.pl.
 • We wtorek  18.08.2020, o godzinie 12:00 odbędzie się wideo spotkanie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń z minister Olga Semeniuk. Relacje przekażemy Państwu po spotkaniu. 

Aktualizacja na dzień 14.08.2020

 • Dzięki zaangażowaniu firmy Universal Express sp. z o.o. działania PIPT wspiera również Polska Izba Spedycji i Logistyki, która skierowała list w sprawie PKD do Minister J. Emileiwcz.
 • Ukazał się projekt ustawy z 13.08.2020. O zwolnienie z ZUS mogą się ubiegać jedynie: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z. Do ZUS kryterium 80% spadku. 

Aktualizacja na dzień 13.08.2020

Aktualizacja na dzień 12.08.2020

 

Aktualizacja na dzień 11.08.2020

Aktualizacja na dzień 10.08.2020

Aktualizacja na dzień 03.08.2020

Aktualizacja na dzień 31.07.2020

Aktualizacja na dzień 30.07.2020

Aktualizacja na dzień 27.07.2020

Aktualizacja na dzień 25.07.2020

Aktualizacja na dzień 24.07.2020

Aktualizacja na dzień 23.07.2020

Aktualizacja na dzień 22.07.2020

Aktualizacja na dzień 21.07.2020

Aktualizacja na dzień 20.07.2020

Aktualizacja na dzień 17.07.2020

Aktualizacja na dzień 16.07.2020

Aktualizacja na dzień 15.07.2020

Aktualizacja na dzień 14.07.2020

Aktualizacja na dzień 13.07.2020

Aktualizacja na dzień 10.07.2020

Aktualizacja na dzień 09.07.2020

Aktualizacja na dzień 08.07.2020

Aktualizacja na dzień 07.07.2020

Aktualizacja na dzień 06.07.2020

Aktualizacja na dzień 03.07.2020

Aktualizacja na dzień 02.07.2020

Aktualizacja na dzień01.07.2020

Aktualizacja na dzień 30.06.2020

Aktualizacja na dzień 29.06.2020

Aktualizacja na dzień 26.06.2020

Aktualizacja na dzień 25.06.2020

Aktualizacja na dzień 22.06.2020

 •  

Aktualizacja na dzień 19.06.2020

Aktualizacja na dzień 18.06.2020

Aktualizacja na dzień 17.06.2020

Aktualizacja na dzień 16.06.2020

Aktualizacja na dzień 15.06.2020

Aktualizacja na dzień 10.06.2020

  •  

Aktualizacja na dzień 09.06.2020

   • Już jutro o 11:00:

   • Już jutro w Jedynce Polskim Radiu  będzie można posłuchać prezes Beatę Kozyrę (PIPT), która będzie mówić o odmrożeniu targów w audycji Cztery Pory Roku około godziny 10:20 a następnie w powtórce w Ekspresie Jedynki około 15:40

Aktualizacja na dzień 08.06.2020

Aktualizacja na dzień 06.06.2020

Aktualizacja na dzień 05.06.2020

Aktualizacja na dzień 04.06.2020

Aktualizacja na dzień 03.06.2020

Aktualizacja na dzień 02.06.2020

Aktualizacja na dzień 01.06.2020

Aktualizacja na dzień 30.05.2020

  • Targi ruszają od 6 czerwca!!! Ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów. Od dnia 6 czerwca 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządza-niem imprezami takimi, jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, jest dopuszczalne pod warunkiem, aby w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi.

Aktualizacja na dzień 29.05.2020

Aktualizacja na dzień 28.05.2020

Aktualizacja na dzień 27.05.2020

Aktualizacja na dzień 26.06.2020

Aktualizacja na dzień 25.05.2020

Aktualizacja na dzień 23.05.2020

Aktualizacja na dzień 22.05.2020

 •  

Aktualizacja na dzień 21.05.2020

Aktualizacja na dzień 20.05.2020

Aktualizacja na dzień 19.05.2020

Aktualizacja na dzień 18.05.2020

 •  

Aktualizacja na dzień 16.05.2020

Aktualizacja na dzień 15.05.2020

Aktualizacja na dzień 14.05.2020

Aktualizacja na dzień 13.05.2020

Aktualizacja na dzień 12.05.2020

Aktualizacja na dzień 11.05.2020

Aktualizacja na dzień 09.05.2020

Aktualizacja na dzień 08.05.2020

Aktualizacja na dzień 07.05.2020

Aktualizacja na dzień 06.05.2020

 • Aktualizacja na dzień 05.05.2020
 • Aktualizacja na dzień 04.05.2020
 •  
 • Aktualizacja na dzień 02.05.2020
 • Aktualizacja na dzień 01.05.2020
 • Aktualizacja na dzień 30.04.2020
 • Aktualizacja na dzień 29.04.2020
 • Aktualizacja na dzień 28.04.2020
 • Aktualizacja na dzień 26.04.2020
    • W dniu dzisiejszym odbył się kolejny LIVE pod hasłem “Poranna Kawa z TUgether”. Dzisiejszym tematem było odmrażanie gospodarki. Tradycyjnie gospodarzem i moderatorem spotkania była Małgorzata Bonikowska, prezes ośrodka THINKTANK i Magazyn THINKTANK. Wśród zaproszonych gości była m.in. Beata Kozyra prezes zarządu PIPT. Nagranie spotkanie można obejrzeć TUTAJ
 • Aktualizacja na dzień 25.04.2020
 • Aktualizacja na dzień 24.04.2020
 • Aktualizacja na dzień 23.04.2020
 • Aktualizacja na dzień 22.04.2020
 • Aktualizacja na dzień 21.04.2020
 •  
 • Aktualizacja na dzień 20.04.2020
 • Aktualizacja na dzień 17.04.2020
 • Aktualizacja na dzień 16.04.2020
   •  
 • Aktualizacja na dzień 15.04.2020
 • Aktualizacja na dzień 14.04.2020
 • Aktualizacja na dzień 10.04.2020
 • Aktualizacja na dzień 09.04.2020
 • Aktualizacja na dzień 08.04.2020
   •  
 • Aktualizacja na dzień 07.04.2020
 • Aktualizacja na dzień 06.04.2020
 • Aktualizacja na dzień 05.04.2020
 • Aktualizacja na dzień 04.04.2020
 • Aktualizacja na dzień 03,04.2020
 • Aktualizacja na dzień 01.04.2020
 • Aktualizacja na dzień 31.03.2020
 • Aktualizacja na dzień 28.03.2020
 • Aktualizacja na dzień 27.03.2020
 • Aktualizacja na dzień 26.03.2020
    •  
 • Aktualizacja na dzień 25.03.2020
 •  
 • Aktualizacja na dzień 24.03.2020
 • Aktualizacja na dzień 23.03.2020
 • Aktualizacja na dzień 22.03.2020
 • Aktualizacja na dzień 21.03.2020
 • Aktualizacja na dzień 20.03.2020
 • Aktualizacja na dzień 19.03.2020
 • Aktualizacja na dzień 18.03.2020
 • Aktualizacja na dzień 17.03.2020
 • Aktualizacja na dzień 16.03.2020
    • Dzisiaj wieczorem odbyła się kolejna statusowa video-konferencja sztabu kryzysowego złożonego z przedstawicieli branż: targowej, MICE oraz turystycznej działającego przy Ministerstwie Rozwoju z udziałem m.in. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Pana Andrzeja Guta-Mostowego wraz z kierownictwem Departamentu Turystyki. Celem rozmowy było omówienie statusu prac nad rządowym pakietem ustaw osłonowych dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki naszego sektora. Zgodnie z relacją Pana Ministra prace po stronie rządu są już na ukończeniu i jest duża szansa na ich przyjęcie w ramach jutrzejszego posiedzenia Rady Ministrów. Czekamy na te informacje i jako sztab jesteśmy w pełni gotowi do natychmiastowego rozpoczęcia prac legislacyjnych, m.in. z udziałem naszych partnerów z Konfederacji Lewiatan i ekspertów. 
    • Komunikat Związku Banków Polskich
    • Pilne konsultacje! – postulaty zebrane Lewiatana dla Minister Rozwoju, do pobrania TUTAJ
    • Ocena wpływu ostatnich zdarzeń na pracodawców – Ankieta Lewiatana dla Ministerstwa Rozwoju, do pobrania TUTAJ
    • Koronawirus – zmiany w prawie ważne dla przedsiębiorców – PARP.GOV

    • Wakacje kredytowe na trzy miesiące? Wkrótce propozycje – artykuł z Business Insider
 • Aktualizacja na dzień 15.03.2020
 • Aktualizacja na dzień 13.03.2020
 • Aktualizacja na dzień 11.03.2020
 • Aktualizacja na dzień 10.03.2020
 •  
 • Aktualizacja na dzień 09.03.2020
 • Aktualizacja na dzień 07.03.2020
  • W środę, tj. 11.03.2020 w Warszawie odbędzie się spotkanie szeroko-pojętej branży turystycznej dotyczące uzgodnień dotyczących dalszych działań na rzecz ochrony branż: turystycznej MICE oraz targowej. W spotkaniu będą uczestniczyć Prezes Rady PIPT Przemysław Trawa oraz prezes zarządu PIPT Beata Kozyra
  • W dniu jutrzejszym, tj. 08.03.2020 odbędzie się w Poznaniu spotkanie z Minister Jadwigą Emilewicz. W spotkaniu będą uczestniczyć Prezes Rady PIPT Przemysław Trawa oraz prezes zarządu PIPT Beata Kozyra.
  • W dniu dzisiejszym zostało wysłane opracowanie dotyczące konsekwencji oraz szacunkowych kosztów odwoływania targów w Polsce i Europie dla polskich firm i polskiej gospodarki do ekspertów Konfederacji Lewiatan
  • Senatorowie opozycji przyjęli specustawę w obecnym brzmieniu. Ale chcą ją znowelizować i wprowadzić pomoc finansową dla przedsiębiorców, którzy poniosą straty z powodu kwarantanny pracowników lub zamknięcia zakładu pracy. Więcej Gazeta Wyborcza TUTAJ
 • Aktualizacja na dzień 06.03.2020
  • W dniu wczorajszym na prośbę Prezesa MTP w uzdolnieniu z prezes zarządu PIPT odbyło się spotkanie zwołane w trybie nadzwyczajnym z firmami budującymi stoiska. Prezes Trawa oraz Prezes Kobierski przedstawili obecną trudną sytuację spowodowaną “koronawirusem” z punktu wiedzenia organizatora imprez targowych i jej konsekwencje dla firm budujących stoiska. Zaproponował tymczasowe rozwiązania. Zapewnił, że obie grupy, zarówno organizatorzy, jaki i firmy wystawiennicze stoją po jednej stronie
  • Izba wysłała prośbę o wsparcie naszych działań do wszystkich wojewodów.
  • Targi Alimentaria w Barcelonie przełożone
  • Targi Automaticon w Warszawie przełożone
 • Aktualizacja na dzień 05.03.2020
  • W dniu dzisiejszym Izba wysłała Apele o wsparcie firm branży targowej (o podobnym brzmieniu, jak Apel do Premiera RP) do następujących przedstawicieli ministerstw i urzędów: Minister Finansów, Minister Rozwoju, Prezes ZUS, Rzecznik Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Aktualizacja na dzień 04.03.2020
  • W dniu dzisiejszym Izba wysłała APEL POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO do PREMIERA RP o wsparcie polskiej branży targowej, która z powodu kryzysu spowodowanego przez rozprzestrzenianie się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa, znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. List TUTAJ
  • Apel Polskiej Izby Przemysłu Targowego o wsparcie dla branży targowej wysłany w dniu 03.03.2020 do Mrs. Ursuli Von der Leyen Przewodniczącej Komisji Europejskiej oraz  Mr. Janeza Lenarčiča Komisarza ds. Kryzysowych w Komisji Europejskiej został opublikowany na blogu UFI
  • W związku ze zdarzającymi się przypadkami posługiwania się przez dziennikarzy w różnych mediach terminem „imprezy masowej” w odniesieniu do targów w kontekście możliwego odwoływania w Polsce z powodu zagrożenia koronawirusem COVID, Polska Izba Przemysłu Targowego zwróciła  uwagę Polskiej Agencji Prasowej na to, że targi nie są „imprezą masową” w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Więcej TUTAJ

 •  
 • Aktualizacja na dzień 02.03.2020
  • KOMUNIKAT PIPT NR 2. 02.03.2020

   Polska Izba Przemysłu Targowego śledzi na bieżąco wszystkie istotne doniesienia dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa w Europie i podejmowanych w związku z tym faktem działaniach. Jednocześnie, w oparciu o aktualną wiedzę, pozyskaną na podstawie informacji ze stron Światowej Organizacji Zdrowia WHO, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, Polska Izba Przemysłu Targowego – na chwilę obecną – nie widzi przeciwwskazań, aby targi odbywały się zgodnie z planem na rok 2020 pod warunkiem zachowania ostrożności i działań zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Decyzja o organizacji targów należy do indywidualnych organizatorów po ocenie ryzyka oraz w porozumieniu z lokalnymi sztabami kryzysowymi lub Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Zobacz cały komunikat TUTAJ. ENGLISH VERSION HERE

 • Aktualizacja na dzień 29.02.2020
 • Aktualizacja na dzień 28.02.2020
 • Aktualizacja na dzień 27.02.2020
 • Aktualizacja na dzień 26.02.2020
 • Aktualizacja na dzień 25.02.2020
 • Aktualizacja na dzień 24.02.2020
 • Aktualizacja na dzień 19.02.2020
  • OPINIA KANCELARII PRAWNE z dnia 19.02.2020 w zakresie podjęcia działań prawnych w związku z odwołaniem MWC 2020 – strefa członkowska – Komunikaty dla Członków
 • Aktualizacja na dzień 18.02.2020
 • Aktualizacja na dzień 17.02.2020
  • KOMUNIKAT PIPT NR 1. 14.02.2020
   Organizatorzy targów w Polsce, zrzeszeni w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego (PIPT) dbając o bezpieczeństwo i komfort uczestników, w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym wdrażają wszystkie procedury zalecane przez WHO. Również organizatorzy targów w całej Europie wdrożyli lub rozpoczęli implementacje procedur WHO. CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ