W związku z pojawieniem się koronawirusa w Chinach i obawami przed jego rozprzestrzenianiem się informujemy, iż na dzień 03.02.2020 nie odnotowano w Polsce przypadku koronawirusa. W związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym Polska wdrożyła wszystkie procedury zalecane przez WHO. Na stronie Ministerstwa Zdrowia znajduje się lista oddziałów zakaźnych, do których powinny się zgłaszać osoby, które mają typowe dla koronawirusa objawy. 

 

Również organizatorzy targów w całej Europie, w tym w Polsce wdrożyli lub rozpoczęli implementacje procedur kryzysowych. Największe targi w Niemczech, we Francji, Hiszpani czy we Włoszech odbywają się na bieżąco. Według najnowszych informacji od władz Messe Frankfurt na terenach wystawowych odbywają się i będą odbywać imprezy targowe również z udziałem wystawców z Chin – jednak spoza Wuhan. Podobnie jest również na targach w Belinie czy Norymberdze. Także
w Polsce targi będą odbywać się zgodnie z ustalonym wcześniej kalendarzem targów.

 

Polscy organizatorzy zrzeszeni w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego, którzy w tym czasie zaczynają swoje imprezy targowe wdrożyli już procedury zalecane przez WHO, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Organizatorzy, których imprezy rozpoczną się wkrótce, już rozpoczęli przygotowania do implementacji ww. procedur. 

 

Poniżej przedstawiamy sugerowane przez służby sanitarne i medyczne oraz przez WHO działania, które powinny zostać podjęte w ramach procedur związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa:

 • z najwyższą uwagą śledzić na bieżąco komunikaty udostępniane przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS);
 • należy być w stałym kontakcie z krajowymi służbami sanitarnymi i medycznymi wykonując ściśle ich zalecenia;
 • stale monitorować i wdrażać rozwiązania stosowane aktualnie przez największych europejskich organizatorów targów (Kolonia, Frankfurt, Monachium, Barcelona);
 • utrzymywać wysokie standardy dotyczących bezpieczeństwa w każdym obszarze,
  w tym opieki medycznej, ochrony przeciwpożarowej czy bezpieczeństwa osobistego;
 • poszerzyć na czas trwania imprezy skład zespołów medycznych działających na terenie targów, które muszą utrzymywać stały kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz właściwym szpitalem;
 • podjąć dodatkowe działania dotyczące utrzymania czystości obiektów zgodnie
  z zaleceniami służb sanitarnych i poinformować o tym wystawców oraz uczestników targów:

  • toalety, poręcze i klamki powinny być dezynfekowane wielokrotnie w ciągu dnia przez serwis sprzątający
  • w toaletach na terenie targów powinny być umieszczane podajniki z płynem dezynfekującym
  • powinny zostać udostępnione instrukcje GIS dotyczącą prawidłowego mycia rąk
  • w pawilonach powinien być rozwieszony oficjalny komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w trzech językach.
 • wysłać do wystawców oraz umieścić na swoich stronach www w widocznym miejscu komunikat informujący o podjętych przez siebie działaniach zapobiegawczych.