Polska Izba Przemysłu Targowego śledzi na bieżąco wszystkie istotne doniesienia dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa w Europie i podejmowanych w związku z tym faktem działaniach.   

Jednocześnie, w oparciu o aktualną wiedzę, pozyskaną na podstawie informacji ze stron Światowej Organizacji Zdrowia WHO, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, Polska Izba Przemysłu Targowego – na chwilę obecnąnie widzi przeciwwskazań, aby targi odbywały się zgodnie z planem na rok 2020, pod warunkiem zachowania ostrożności i działań zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Decyzja o organizacji targów należy do indywidualnych organizatorów po ocenie ryzyka oraz w porozumieniu z lokalnymi sztabami kryzysowymi lub Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. 

Do dnia dzisiejszego, żadne targi w Polsce nie zostały odwołane. Od początku roku 2020 odbyły się m.in. Targi Meble 2020 w Poznaniu, Cavaliada w Lublinie, Cavaliada w Krakowie, Agro-Park w Lublinie, Targi Mieszkań i Domów w Łodzi, Interbud w Łodzi, ENEX / ENEX Nowa Energia w Kielcach, EKOTECH w Kielcach, GARDENIA w Poznaniu, TOUR SALON w Poznaniu, czy Mazurskie Agro Show w Ostródzie.

Najwięksi organizatorzy targów w Polsce – Członkowie PIPT –  są w stałym kontakcie ze sztabami kryzysowymi w swoich województwach. Dbając o bezpieczeństwo i komfort wystawców oraz zwiedzających targi, organizatorzy wdrożyli wszystkie procedury zalecane przez WHO oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Przed każdą imprezą targową decyzje dotyczące bezpieczeństwa targów są konsultowane ze sztabem kryzysowym województwa, w którym dane targi się odbywają. Powyższe zalecenia przekazujemy również do pozostałych organizatorów targów w Polsce.

W ramach procedur związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa najwięksi organizatorzy targów w Polsce – Członkowie Izby:

  • z najwyższą uwagą śledzą na bieżąco komunikaty udostępniane przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS);
  • są w stałym kontakcie z krajowymi służbami sanitarnymi i medycznymi wykonując ściśle ich zalecenia;
  • utrzymują wysokie standardy dotyczących bezpieczeństwa w każdym obszarze, w tym opieki medycznej, ochrony przeciwpożarowej czy bezpieczeństwa osobistego;
  • poszerzają skład zespołów medycznych działających na terenie targów, które utrzymują stały kontakt
    z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz właściwym szpitalem;
  • podejmują dodatkowe działania dotyczące utrzymania czystości obiektów zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych;

 

Dzięki wprowadzonym ww. procedurom oraz stałemu monitorowaniu sytuacji organizatorzy targów w Polsce – będący Członkami PIPT podjęli decyzje, że imprezy targowe będą odbywać się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Polska Izba Przemysłu Targowego wspiera powyższe działania monitorując na bieżąco doniesienia WHO i Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz przekazując stosowne wytyczne do Członków Izby, a także udostępniając je na swoich stronach https://polfair.pl

Więcej informacji dotyczących zaleceń: