Nagroda dla:

stoiska na targach: BIURO w Poznaniu

– Profi sp. z o.o., Turek – wystawca

– Adam Lorenc – projektant

– Meliński Minuth sp. z o.o., Poznań – wykonawca stoiska