Konkurs PIPT Ekspozycja Roku 2022/2023 – I edycja w formule otwartej

Przypominamy, że Polska Izba Przemysłu Targowego wznowiła organizację Konkursu “EKSPOZYCJA ROKU” w nowej, otwartej i dostępnej dla wszystkich firm formule.

Jest to pierwsza edycja Konkursu w formule otwartej, w której mogą uczestniczyć zarówno firmy zrzeszone w PIPT, jak i firmy, czy osoby spoza Izby.

 W związku z przyjęciem nowego Regulaminu Konkursu, jego Uczestnikami mogą być zarówno Członkowie PIPT, jak i firmy niebędące Członkami Izby.

Wszystkie firmy świadczące usługi projektowania i/lub realizacji ekspozycji targowych i eventowych zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie i zaprezentowaniu szerszej publiczności projektu i realizacji stoiska targowego, które było prezentowane na targach w Polsce i/lub zagranicą, w roku 2022.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu PIPT „EKSPOZYCJA ROKU 2022”, Biuro Izby będzie przyjmowało wnioski konkursowe w okresie od 2 stycznia do 15 lutego 2023 roku.