Konferencja Monter Expo za nami!

W dniu 17 stycznia 2022 roku, godz. 11:00, w Studio / Sala Ziemi w Poznań Congress Center, MTP odbyła się konferencja prasowa Polskiej Izby Przemysłu Targowego projektu MONTER EXPO.

W konferencji wzięli m.in. udział:

1.     Pani Minister Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki

2.     Pani Małgorzata Getlich zastępca dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji, w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

3.     Pan Mariusz Wiśniewski, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

4.     Pan Czesław Kruczek, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego

5.     Pan Zbigniew Talaga, Wicekurator, Kuratorium Oświaty w Poznaniu

6.     Pan Wiesław Banaś Wicedyrektor Wydziału Oświaty Miasta Poznania

7.     Pani Aleksandra Cicha Wicedyrektor Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

8.     Pan Tomasz Wika Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej

9.     Pani Bogna Frąszczak Dyrektor Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu

10.   Pan Mariusz Kubiak, Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

11.   Pan dr hab. inż. Wojciech Sawczuk Prodziekan ds. współpracy z gospodarką Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej

12.   Pan Tomasz Kobierski, prezes zarządu Grupy MTP

13.   Pani Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego

14.   Pan Tomasz Szłapiński, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu

15.   Pan Krzysztof Szofer, właściciel firmy Abyss

16.   Pan Andrzej Meliński, prezes zarządu Meliński Minuth

17.   Pan Włodzimierz Słomiński, prezes zarządu firmy BWS Expo

 

MONTER EXPO to nazwa projektu, którego idea powstała ponad 2 lata temu w odpowiedzi na potrzeby rynku targowo-wystawienniczego. W związku z coraz większymi trudnościami z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników w zakresie projektowania, konstrukcji, montażu i demontażu ekspozycji targowo-wystawienniczych, zgłaszanych nam przez firmy targowe Polska Izba Przemysłu Targowego podjęła się działań zmierzających do poprawy tej sytuacji i przy współpracy z Zespołem Szkół Budowlano Drzewnych  w Poznaniu rozpoczęła realizację Projektu MONTER EXPO. 

Głównym celem Projektu MONTER EXPO było stworzenie nowych zawodów i wprowadzenie ich do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego oraz doprowadzenie do rozpoczęcia formalnej edukacji.

Zawody te to:

MONTER KONSTRUKCJI TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH – w szkole branżowej I stopnia

TECHNIK OBSŁUGI PRZEMYSŁU TARGOWO-WYSTAWIENNICZEGO – w szkole branżowej II stopnia oraz na poziomie technikum

Zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę zakresie projektowania, konstrukcji, montażu i demontażu ekspozycji targowo-wystawienniczych jest od kilku lat bardzo duże. Warto w tym miejscu powiedzieć co to są stoiska targowe. Stanowią one integralną częścią każdej imprezy targowej. Mogą być również elementami kongresów i konferencji oraz wystaw i ekspozycji.

Stoiska targowe mogą być dowolnej wielkości od kilku do nawet kilkuset m2, parterowe lub piętrowe, z niemal dowolnym wyposażeniem zgodnie z życzeniem klienta. Mogą wyróżniać się kolorystyką, rodzajem użytych materiałów, rodzajem oświetlenia, reklamą w tym audiowizualną, aranżacją wnętrza stoiska.

Stworzenie takiego stoiska targowego wymaga wielu kompetencji. Praca wykonywana przez montera czy technika stoisk targowo-wystawienniczych to kompilacja kilku różnych zawodów aktualnie istniejących. Fakt ten zmusza pracodawcę do zatrudnienia kilku pracowników o różnych kompetencjach zawodowych, zamiast jednego ze stosownymi kompetencjami do wykonywania tych zawodów.

Na dzisiejszym rynku edukacyjnym nie ma programu kształcenia, który przygotowywałby do  wykonywania zawodu Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych czy Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego.

Stąd pomysł na stworzenie takich właśnie zawodów. I tu przy, współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii, powstały podstawy programowe do nauki obu zawodów.

Naukę zawodów będzie można już rozpocząć od września 2022 r. i pierwszą szkołą w  Poznaniu, Polsce, Europie, która będzie kształciła w wyżej wymienionych zawodach jest Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu.

Zawody Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych oraz Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego są już wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowych zawodów.  Rozporządzenie w spawie ogólnych  celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, które dodaje nasze zawody, zostanie  podpisane 28 stycznia 2022 r. Publikacja rozporządzenia planowana jest na początek lutego br. Natomiast konsultacje podstawy programowych obu zawodów, współtworzone również przez ekspertów Izby, rozpoczną się na początku lutego i potrwają do początku marca br.

Relacja z konferencji prasowej MONTER EXPO:

Konferencja Prasowa Monter Expo | Facebook

Więcej informacji na:

Monter Expo – Polska Izba Przemysłu Targowego (polfair.pl)

Profil FB