Komunikat Rady PIPT

Rada Izby apeluje do Członków o poszanowanie zasad przyjętych w kodeksie Etycznym Izby, w szczególności o przestrzeganie zasad poszanowania uczciwości, rzetelności, odpowiedzialności oraz profesjonalnego prowadzenia działań i postępowania w relacjach z innymi Członkami, z uwzględnieniem wzajemnego szacunku dla praw własności intelektualnej, pracy i wysiłku wkładanego w prowadzenie działalności targowej. W związku z tym, Rada apeluje o nieorganizowanie targów tej samej branży w zbliżonych terminach, co mogłoby spowodować podejrzenie naruszenia zdrowej konkurencji. Ponadto, Rada apeluje do organizatorów targów, operatorów obiektów targowych o stwarzanie warunków do bezpiecznej pracy dla wszystkich uczestników wydarzeń targowych, eventowych i innych, w szczególności o odpowiednią dla wielkości targów, liczbę dni przeznaczonych na montaż i demontaż stoisk targowych. Rada apeluje do wszystkich o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie montażu i demontażu.