Kolejny dobry rok dla targów w Europie Centralnej

CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, wiodąca organizacja branży targowej z Europy Środkowowschodniej, zajmujaca się promocją transparentnych, wiarygodnych danych statystycznych targów jako cennych argumentow marketingowych w ręku organizatorów targów i wystaw, odbyła swoje doroczne Walne Zgromadzenie w dniu 8 kwietnia 2016 r. To wyjątkowe spotkanie najważniejszych graczy rynku targowego naszego regionu odbyło się w Poznaniu, polskiej stolicy targów i było wyjątkową okazją do przeglądu aktualnej sytuacji na rynku targowym w tej części Europy. Będący organizacją non – profit i platformą promocji transparentnych statystyk targowych, CENTREX z dumą zaprezentował dziewiętnaste już wydanie raportu statystycznego, zawierającego dane za 2015 rok, którego podstawą jest audyt z zastosowaniem międzynarodowych standardów. Raport CENTREX – Dane Statystyczne Targów Europy Środkowowschodniej” zawiera potwierdzone audytem statystyki targowe 287 targów zorganizowanych w 26 miastach, od Bukaresztu do Kielc, przez 30 firm targowych: członków CENTREX (12), członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego oraz współpracujących z CENTREX dwóch niezależnych organizatorów – Muratora Expo (Polska) i po raz pierwszy – Targów w Nowym Sadzie (Serbia) . Targi te gościły ponad 2,5 miliona zwiedzających i 42 000 wystawców, którzy zaprezentowali się na wynajętej powierzchni targowej niemal 1 500 000 mkw. Raport CENTREX dostępny jest bezpłatnie na stronie www.centrexstat.org . Statystyki targowe zaprezentowane w raporcie zostały przekazane do UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego i zostaną właczone do dorocznego raportu UFI EuroFair Statistics. Ważnym punktem Walnego Zgromadzenia CENTREX z udziałem przedstawicieli Polskiej izby Przemysłu Targowego były obchody Światowego Dnia Targów – 8 czerwca 2016 roku. CENTREX jako jedna z pierwszych organizacji poparł inicjatywę ustanowienia tego Święta, zgłoszoną przez Polską Izbę Przemysłu Targowego I włączył się aktywnie do grupy operacyjnej UFI pracującej nad koncepcją i realizacją działań związanych z obchodami tego światowego Święta. Walne Zgromadzenie CENTREX było również miejscem podpisania umowy pomiędzy Targami Kielce – wiceliderem polskiego rynku oraz Polską Izbą Przemysłu Targowego o współpracy w związku z realizacją pierwszej ogólnopolskiej kampanii “Targi dają więcej” promującej targi w Polsce jako ważny instrument rozwoju gospodarczego państwa, miast i regionów oraz skuteczny instrument i ważny element strategii komunikacyjnej i marketingowej małych i średnich firm. Walne Zgromadzenie CENTREX dokonało też wybory dr Andrzeja Mochonia, prezesa zarządu Targów Kielce na przewodniczącego CENTREX na lata 2016 – 2018. Zastąpił on ustępującego z tej funkcji Hennadiia Kroychika, prezesa ukraińskiego organizatora targów GalEXPO z Lwowa. CENTREX powstał w 1997 roku z inicjatywy wiodących organizatorów targów z Europy Środkowowschodniej. Od 1999 roku organizacja jest członkiem UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego. Celem związku jest publikacja i międzynarodowa promocja transparentnych, wiarygodnych, potwierdzonych audytem statystyk targowych, a także międzynarodowa współpraca w tym zakresie. W 2016 roku do CENTREXu należy 12 wiodących graczy z 6 państw region. Źródło i kontakt: Ildikó Molnár, dyrektor wykonawczy CENTREX: info@centrexstat.org , kwiecień 2016.