Kolejny Apel PIPT o przedłużenie wsparcia rządowego dla branży targowej

W dniu 05 lipca PIPT wysłała kolejny Apel do rządu, Ministerstwa Finansów oraz PFR.

Polska branża targowa jest zdecydowanie najbardziej poszkodowaną branżą w kraju w wyniku pandemii COVID-19 oraz związanych z nią obostrzeń. Branża przeżywa kryzys na niespotykaną wcześniej skalę – 15 miesięcy niemal całkowitego zastoju. Od ponad 450 dni firmy branży targowej pozbawione są możliwości funkcjonowania i generowania przychodów, i wszystko wskazuje na to, że nie powrócą do organizacji imprez targowych przed jesienią br.

Pomimo iż ok. 75% firm branży targowej mogło skorzystać z instrumentów pomocowych kolejnych Tarcz rządowych 1.0-9.0 oraz Tarcz PFR 1.0 i 2.0., to wsparcie udzielone w ich ramach nie jest w stanie zapewnić przetrwania firmom w tak długim okresie przestoju.

Branża targowa została odmrożona 6 czerwca b.r., więc teoretycznie targi mogą być organizowane. Teoretycznie, bowiem należy pamiętać, iż lato jest okresem martwym dla branży targowej, a firmy potrzebują co najmniej 3-4 miesięcy, aby przygotować profesjonalną imprezę targową. Również przyjęte limity i obostrzenia dla branży targowej powodują, że jakakolwiek impreza zorganizowana z tymi limitami jest absolutnie nierentowna i nieatrakcyjna dla jej uczestników.

Biorąc również pod uwagę fakt, iż dotychczasowa pomoc z tarczy antykryzysowej oraz tarczy PFR skończyła się w kwietniu 2021 r. oznacza to, że firmy branży targowej od maja 2021 r. co najmniej do września 2021 r. – czyli 4 miesiącepozostają bez przychodów i jednoczenie bez wsparcia z tarcz.

W związku z powyższym Polska Izba Przemysłu Targowego, jako jedyny oficjalny przedstawiciel firm branży targowej, apeluje, dla branż najdłużej pozostających w zastoju i z największymi spadkami obrotów o: 1) rekompensatę zwolnienia ze składek ZUS, postojowego, dofinansowania do wynagrodzeń, dotacji na utrzymanie bieżącej działalności za miesiąc kwiecień 2021 r., w którym to branża targowa pozostawała zamrożona; 2) przedłużenie ww. wsparcia na miesiące maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. 3) uruchomienie tarczy finansowej PFR 3.0.

Cały Apel PIPT TUTAJ