Kolejne spotkanie dyskusyjne z udziałem członków Izby i przedstawicieli władz PIPT

W dniu 11 października 2018r. w Poznaniu odbyło się pierwsze z kolejnego cyklu spotkań dyskusyjnych poświęconych bieżącym działaniom oraz wyzwaniom stojącym w najbliższym czasie przed Polską Izbą Przemysłu Targowego.

Spotkanie prowadziła Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT, która zaprezentowała zebranym tematy będące aktualnie w centrum uwagi Izby. W spotkaniu uczestniczyło grono firm członkowskich z regionu Wielkopolski, w tym Przemysław Trawa, prezes Rady PIPT (prezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich) oraz przedstawiciele firm specjalizujących się w projektowaniu i budowie ekspozycji targowych, w transporcie i spedycji targowej i usługach multimedialnych dla branży targowej. Interesująca, prowadzona w bardzo dobrej atmosferze, wymiana poglądów służyła wypracowaniu stanowisk w istotnych sprawach wewnętrznych Izby. Członkowie PIPT mieli również możliwość zapoznania się z planami PIPT w zakresie działalności promocyjnej na 2019 rok.