János Barabás wybrany nowym Przewodniczącym Komitetu Stowarzyszeń UFI

János Barabás (przewodniczący CENTREX, Węgry) został wybrany nowym Przewodniczącym Komitetu Stowarzyszeń UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, które zrzesza obecnie 50 krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń targowych z całego świata. Aktywnym członkiem Komitetu jest Polska Izba Przemysłu Targowego. Na funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu ponownie wybrano Petera Nevena, dyrektora zarządzającego AUMA – Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Targowego. Nowy Przewodniczący oficjalnie obejmie przewodnictwo na kolejnym posiedzeniu Komitetu Stowarzyszeń w Bogocie (Kolumbia) w dniu 31 października br. Podczas obrad Komitetu Stowarzyszeń w St. Petersburgu w dniu 1 lipca br. członkowie Komitetu Stowarzyszeń wyrazili podziękowanie za pracę Andresowi Lopezowi Valderrama, który kończy kadencję, a wkrótce obejmie funkcję Prezydenta UFI. Nominacja ta jest wyrazem uznania dla wielkiego wkładu w prace i rozwój UFI jaki Valderrama wniósł w czasie pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Stowarzyszeń w latach 2011-2014. Komitet Stowarzyszeń płaszczyzną wymiany wiedzy Przedstawiciele 11 krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń targowych wzięli udział w posiedzeniu Komitetu Stowarzyszeń UFI w St. Petersburgu w dniu 30 czerwca br. Poza dyskusją nad najważniejszymi projektami realizowanymi przez UFI w celu przekazania stowarzyszeniom użytecznej informacji na ich potrzeby, uczestnicy spotkania zapoznali się z dwoma prezentacjami, które były również tematem debaty. Działania i wyzwania stojące przed krajowymi stowarzyszeniami omawiali Sergey Alexeev, prezes RUEF (Rosja) oraz Joyce DiMascio z EEAA (Australia). Następnie uczestniczący w obradach Komitetu Stowarzyszeń Andreas Winckler, przewodniczący Komitetu UFI ds. Działań Operacyjnych i Usług poprowadził dyskusje na temat współpracy tego forum tematycznego ekspertów ze stowarzyszeniami targowymi. * AEFI (Włochy), AFIDA (Ameryka Łacińska), AUMA (Niemcy), CENTREX (Węgry), EEAA (Australia), EEIA/EMECA (Unia Europejska), IEIA (Indie), IFES (Belgia), MACEOS (Malezja), RUEF (Rosja and SCEIA (Szanghaj, Chiny). Źródło: UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego; www.ufi.org