IV Europejski Kongres MŚP w Katowicach, 22-25 września 2014 r.

W dniach 22-25 września 2014 r. w Katowicach odbędzie się IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wydarzenie to organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach jest kontynuacją idei spotkania biznesowego sektora MŚP zainaugurowanego w 2011 roku, a poprzednie trzy edycje Kongresu dowiodły, że jest on najważniejszym w Europie wydarzeniem gospodarczym dedykowanym sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Rejestracja na stronie www.kongresmsp.eu Platforma dialogu Kongres to płaszczyzna dyskusji skupiających przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów terytorialnych oraz władz rządowych. Podczas poprzednich zorganizowano łącznie ponad 136 paneli dyskusyjnych, w których udział wzięło ponad 540 prelegentów z Polski i zagranicy, a liczba uczestników przekroczyła 9000 osób. W ramach tegorocznej edycji zaplanowano ok. 25 paneli dyskusyjnych,w których weźmie udział ponad 130 ekspertów z Polski i zagranicy, a liczba uczestników szacowana jest na ok. 3000. Do współorganizacji Kongresu zaproszone zostały Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Gospodarki oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Wydarzenie objęte jest Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Patronatem José Manuela Barroso, Przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz Honorowym Patronatem Parlamentu Europejskiego. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Honorowego Kongresu objął Jerzy Buzek, Premier Rządu RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu w latach 2009-2012, natomiast Rady Programowej – Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Rady RIG w Katowicach. Podobnie jak w ubiegłym roku, tytuł współgospodarza przyjęło Miasto Katowice oraz Województwo Śląskie. Międzynarodowy wymiar Kongresu Hasłem przewodnim tegorocznego Kongresu jest „10 lat przedsiębiorczości bez granic”. Będzie to symboliczne podsumowanie wymiaru gospodarczego przynależności do struktur unijnych. Jednocześnie poprzez nadanie hasła chcemy podkreślić, że do rozwoju polskich przedsiębiorstw konieczny jest wymiar międzynarodowy i wychodzenie na rynki globalne. Tylko w takich warunkach polskie firmy mogą stawać się bardziej innowacyjne, a tym samym efektywnie konkurować z innymi firmami. Trzeciego dnia wydarzenia polscy przedsiębiorcy będą mieli okazję poznać szanse, jakie daje wejście na zagraniczne rynki. Eksperci będą służyć informacją dotyczących wybranych krajów. Obecni będą przedstawiciele służb dyplomatycznych, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy. Podczas Kongresu poruszany będzie także praktyczny wymiar budowania relacji międzynarodowych o charakterze biznesowym w sektorze MŚP – jeden z paneli poświęcony będzie porozumieniu o strefie wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Do udziału w debacie zaproszone zostały osoby, które negocjują treść porozumienia. Ponadto w programie Kongresu znajdą się tematy, które od wielu lat uznawane są przez przedsiębiorców jako najbardziej newralgiczne, a mianowicie: współpraca nauki z biznesem, dostęp do kapitału, kształcenie kadr dla gospodarki, system stanowienia stabilnego i przyjaznego prawa i wiele innych. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach będzie doskonałą okazją do refleksji na temat zaangażowania firm z sektora MŚP w budowę modelu polskiej gospodarki opartego na wiedzy oraz rozwoju innowacyjności. Podczas poszczególnych paneli eksperci oraz praktycy – doświadczeni menedżerowie polskich i europejskich firm – przedstawiać będą aktualne trendy i kierunki w wielu obszarach. Rezultatem spotkań będą, podobnie jak w latach poprzednich, rekomendacje skierowane do instytucji państwowych – krajowych i zagranicznych, samorządów gospodarczych oraz środowisk naukowo–badawczych, zawierające proponowane kierunki rozwoju MŚP oraz zmian w celu eliminacji trudności stojących przed polską przedsiębiorczością. Wydarzenia towarzyszące IV EKMŚP towarzyszyć będą Targi Usług i Produktów dla MŚP BIZNES EXPO (www.targibiznesexpo.pl), podczas których firmy i instytucje będą prezentować ofertę skierowaną do tego sektora, a także ogólnopolski Program „Samorząd, który wspiera MŚP”, którego celem jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej. O Kongresie powiedzieli:
Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach: „Już czwarta edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw dowodzi, że organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach przedsięwzięcie jest elementem wypełniającym istniejącą niszę. Mali i średni przedsiębiorcy powinni zostać zauważeni i docenieni – Kongres jest miejscem, gdzie oddajemy im głos, a oczy całej Europy są kierowane właśnie na nich. Od pierwszej edycji staramy się rozmawiać na aktualne problemy przedsiębiorców. Poprzednie edycje zgromadziły liczne grono ekspertów, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wypracowaliśmy rozwiązania i recepty dla małych i średnich firm. Wciąż jest jednak wiele do zrobienia.” Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki: „Z przyjemnością objąłem Patronatem Honorowym IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Małe i średnie firmy odgrywają w gospodarce szczególną rolę, budując wzrost PKB i dając zatrudnienie. Tworzenie korzystnych warunków rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest niezbędne dla budowy przyszłości konkurencyjnej Europy i zapewnienia silnego i długotrwałego wzrostu gospodarczego. Cieszę się, że wspólnie możemy efektywnie wspierać przedsiębiorców, zwiększając możliwości ich konkurowania zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.” Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej: „O sile gospodarek świata decydują nie tylko wielkie koncerny, co małe i średnie przedsiębiorstwa, które wywarzają większość produktu krajowego, tworzą ponad 90 % nowych miejsc pracy i zarazem stanowią fundament stabilnego rozwoju klasy średniej w społeczeństwie. Przełomem dla działalności MSP w Polsce był rok 1989. Po ponad 20 latach funkcjonowania w warunkach wolnego rynku, widzimy jak znacząca rolę w procesie kształtowania nowego gospodarczego porządku odgrywają MSP. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach jest doskonałą okazją do refleksji na ten temat. Jerzy Buzek, Poseł Parlamentu Europejskiego: „Na małej i średniej przedsiębiorczości zbudowana jest gospodarcza potęga Europy. Dzisiaj blisko 70% pracowników znajduje zatrudnienie dzięki – z pozoru tylko drobnej – działalności. W budżecie Unii Europejskiej na lata 2014-2020 2,3 miliarda euro przeznaczonych jest na wsparcie dla tego typu firm. To ważne, bo choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle poradziły sobie z kryzysem, teraz muszą zmierzyć się z okresem gospodarczej stagnacji. O pokryzysowych wyzwaniach, przed którymi stoją europejskie i polskie – w tym nasze śląskie – firmy będziemy mówić podczas czwartego już Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice: „W dniach 22-25 września 2014 roku Katowice ponownie staną się areną debaty o najważniejszych wyzwaniach gospodarczych Polski i Europy. Za sprawą organizatorów Europejskiego Kongresu Małej i Średniej Przedsiębiorczości, do stolicy regionu zjadą przedsiębiorcy, politycy, samorządowcy oraz przedstawiciele świata kultury, aby rozmawiać o najważniejszych problemach firm z sektora MŚP. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa to nie tylko najliczniejsza grupa firm w Polsce, ale też ważny pracodawca zatrudniający ponad 60% pracowników w Polsce. Należy również pamiętać, że firmy te generują blisko połowę polskiego PKB, a ich aktywność przyczyniła się do utrzymania stabilności polskiej gospodarki. Tym bardziej należą się słowa uznania dla organizatorów Kongresu, którzy podjęli się trudu organizacji debaty, której efekty nakierowane są na działania wspierające przedsiębiorców. W dobie napiętej sytuacji geo-politycznej, dyskusja dotycząca problemów i możliwości wsparcia firm sektora MŚP wydaje się szczególnie istotna. Dlatego zapraszając do udziału w Kongresie, już dziś wszystkim jego uczestnikom, życzę owocnych obrad, a także nawiązania licznych kontaktów, które zaowocują nowymi kontraktami handlowymi.” Źródło: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, www.kongresmsp.eu