Interpelacja poselska do prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji branży targowej związanej z drugą falą COVID-19

Ukazała się interpelacja poselska do prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji branży targowej związanej z drugą falą COVID-19:

Zgłaszający: Riad Haidar, Barbara Nowacka, Aleksandra Gajewska, Iwona Hartwich, Katarzyna Lubnauer, Magdalena Łośko, Zofia Czernow, Urszula Zielińska, Ewa Kołodziej, Joanna Frydrych, Małgorzata Tracz, Monika Wielichowska, Izabela Leszczyna, Dariusz Joński, Killion Munyama, Tomasz Aniśko, Tomasz Zimoch

Szanowny Panie Premierze,

branża targowa jest jedną z gałęzi polskiej gospodarki, która bardzo dotkliwie odczuła wszelkie obostrzenia związane z pandemią COVID-19. Z dnia na dzień straciła możliwość działania, ponieważ imprezy, targi, eventy zostały zakazana bądź ograniczone. Wprowadzenie czerwonej strefy w całym kraju spowodowało zmniejszeniem liczby zleceń, a co za tym idzie spadkiem dochodów.

Jak podkreśla Polska Izba Przemysłu Targowego targi to kluczowy element polskiej gospodarki, do których zaliczamy oprócz organizatorów targów, także operatorów obiektów targowych, firmy zajmujące się transportem i spedycją targową, czy też dostawcy wielu innych usług dla powyższej branży.

W projekcie tarczy 6.0 pomoc ze strony państwa otrzymują jedynie firmy działające pod kodem PKD 82.30.Z do których zaliczyć możemy organizatorów targów, wystaw i kongresów. Bardzo krzywdzące jest to, iż po raz kolejny firmy z tej samej branży, lecz działające pod innym kodem klasyfikującym działalność nie zostały uwzględnione. Do tej grupy zaliczyć możemy firmy zajmujące się projektowaniem i wykonywaniem stoisk targowych (73.11.Z), transport i spedycja targowa (52.29.C) oraz obiekty targowe (68.20.Z). Okres proponowanego wsparcia jest również za krótki, zwolnienie ZUS oraz świadczenie postojowe na jedne miesiąc nie rozwiąże problemów tej branży.

W związku z powyższym proszę Pana na odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie wsparcie zostanie udzielone pozostałym przedsiębiorcom branży targowej?
  2. Kiedy oraz na jaki okres zostanie udzielone wsparcie pozostałym przedsiębiorcom branży targowej?
  3. Dlaczego wsparciem została objęta jedynie wąska część branży targowej?
  4. Dlaczego wsparcie zaoferowano jedynie dla przedsiębiorstw, których przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.?
  5. Jakie wsparcie zostanie udzielone formom, które rozpoczęły swoją działalność z początkiem 2020 roku pod kodem PKD 82.30.Z?

Z poważaniem

Riad Haidar

Źródło: Sejm RP