Inicjatywa ISO ustanowienia światowych standardów dla przemysłu targowego odrzucona przez środowisko branżowe UFI

Jednym z najważniejszym projektów o zasięgu światowym omawianych na posiedzeniu Komitetu Stowarzyszeń UFI w listopadzie 2016 r. w Szanghaju była propozycja wysunięta przez ISO odnośnie ustanowienia standardów dla targów, eventów i kongresów. Na zaproszenie UFI w posiedzeniu KS uczestniczył ekspert z Chińskiej Agencji ds. Standaryzacji (SAC), który odpowiadał na pytania dotyczące propozycji z Chin. Inicjatywa dotyczyła ustanowienia w ISO Komitetu Technicznego, którego zadaniem byłoby wypracowanie w ciągu 5 lat od rozpoczęcia prac i opublikowanie standardów ISO dla “Targów, Eventów i Kongresów”, w następujących obszarach: Klasyfikacja i terminologia dla kongresów Zasady audytu danych statystycznych targów Podstawowe definicje dla targów, eventów i kongresów Wytyczne odnośnie usług świadczonych w miejscu targów Wytyczne odnośnie usług świadczonych w miejscu kongresu / konferencji Wytyczne odnośnie oceny wpływu na środowisko usług budowy stoisk targowych Wymogi odnośnie usług logistyki targowej Agencja SAC przekazała swoją propozycję do Sekretariatu Generalnego ISO. ISO przesłało ją do swoich członków – krajowych agencji ds. standaryzacji ( np. DIN w Niemczech, BSI w wielkiej Brytanii, ANSI w Stanach Zjednoczonych) oraz poprosiło te agencje krajowe o skonsultowanie projektu z podmiotami przemysłu targowego i uzyskanie ich opinii, po to aby następnie, w oparciu o uzyskane opinie branży, mogły one zagłosować i wypowiedzieć się czy ta inicjatywa jest potrzebna; głosowanie zamknięto 16 listopada 2016 roku. Decyzja końcowa zależała od spełnienia 2 wymogów: 2/3 członków ISO uczestniczących w głosowaniu w sprawie ustanowienia standardów musiała być „za” oraz przynajmniej 5 członkowskich agencji krajowych ISO musiało wyrazić zamiar aktywnego udziału w pracach nad standardami. W październiku 2016 r. członkowie Komitetu Stowarzyszeń UFI, w tym Polska Izba Przemysłu Targowego, zostali poinformowani o inicjatywie ISO oraz poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety. Samo UFI sceptycznie odniosło się do inicjatywy ustanowienia światowych standardów ISO dla targów. Branża potrzebuje dobrych jakościowych argumentów marketingowych dla swoich klientów, aby pokazać że targi są potrzebne i skuteczne, jednak targi organizowane są na większości rynków na świecie, a ich ogromne zróżnicowanie wręcz uniemożliwia przyjęcie jednolitych światowych standardów i to przez organizację spoza przemysłu targowego. Ostatecznie inicjatywa ISO została odrzucona W końcu listopada 2016 r. Biuro PIPT zostało poinformowane przez UFI, że w rezultacie badania przeprowadzonego wśród Członków UFI, głównie z powodu pozbawienia prawa członków UFI do głosowania nad rozwiązaniami przyjmowanymi w trakcie planowanego procedowania ISO, środowisko przemysłu targowego UFI odrzuciło propozycję ISO. Stanowisko UFI wypracowane w oparciu o opinie członków, w liście do Sekretarza Generalnego ISO, oficjalnie przekazał nowy prezydent UFI Andreas Gruchow. ISO również wydała oświadczenie: “inicjatywa powołania nowego Komitetu ISO celem ustanowienia standardów dla tragów, eventów i kongresów nie powiodła się, z uwagi na niespełnienie ustalonych kryteriów. W rezultacie powyższego planowane działania nie będą prowadzone w ISO.” Źródło: opracowanie PIPT na podstawie informacji UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego; www.ufi.org ;