Bądź na bieżąco

 1. Członkowie PIPT otrzymują dedykowany im specjalny serwis informacyjny w postaci strony internetowej www.polfair.pl, która jest źródłem aktualnej i rzetelnej wiedzy o:
  o wydarzeniach targowych
  o rynku targowym w kraju i za granicą
  o Członkach
  o środowisku targowym i jego działaniach na rzecz branży.
 2. Dzięki dostępowi (wyłącznie dla Członków PIPT na podst. indywidualnego loginu i hasła) do strefy członkowskiej na stronie www.polfair.pl Członkowie PIPT mogą korzystać z dodatkowych unikatowych materiałów merytorycznych, opracowań, wiadomości i wyników badań branżowych, wybranych publikacji krajowych i zagranicznych poświęconych tematyce targowej.
 3. W sferze członkowskiej znajduje się również dostęp do bieżących informacji prawnych i gospodarczych.
 4. Członkostwo w Izbie gwarantuje promocję firmy w corocznym „Raporcie PIPT Targi w Polsce
 5. Od lat PIPT i jej Członkowie są ważnym partnerem dla mediów – dziennikarzy i redakcji piszących o gospodarce i tematyce targowej – mają zatem możliwość wypowiadania się na łamach mediów jako
  eksperci Izby.