Grupa MTP dołączyła do UN Global Compact

– Przez sto lat funkcjonowania targów poznańskich naszym celem zawsze było odpowiadanie na problemy współczesności – zapewnia Elżbieta Roeske, wiceprezes zarządu Grupy MTP. Spółka dziś dołączyła do UN Global Compact, międzynarodowej inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes.

UN Global Compact została powołana w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana. Prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. Zrzesza obecnie ponad 10 tysięcy członków z całego świata. Przystępując do Global Compact, Grupa MTP zobowiązuje się przestrzegać dziesięciu zasad. To m.in. upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku, podejmowanie inicjatyw propagujących większą odpowiedzialność środowiskową, przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia oraz wspieranie rozwoju.

– Do tej pory branża targowa nie była zbyt licznie reprezentowana w ramach Global Compact, szczególnie gdy mówimy o polskim rynku – przekonuje Elżbieta Roeske. – Chcemy to zmienić, a dzięki temu zmienić siebie. Dziś sukces firmy nie zależy wyłącznie od tego, co ona wytwarza i jak skutecznie to sprzedaje. Sukces firmy zależy również od tego, czy za daną firmą idzie siła dobra. Dobra rozumianego jako dbałość o sprawy wspólne.  

Grupa MTP wdraża rozwiązania, u których podstaw leży troska o środowisko. Przykładem jest nowy, niemal niepozostawiający odpadów system zabudowy stoisk targowych. Spółka wymienia w Poznaniu wiaty przystankowe, montując na kilkudziesięciu z nich zielone dachy pokryte rozchodnikiem. Likwiduje parkingi na terenie targów, przenosząc je pod ziemię, by na ich miejscu stworzyć nową przestrzeń publiczną, dostępną dla wszystkich – Strefę Kultury. Zazielenia teren targów, dba o retencję wód opadowych i produkuje własną energię z turbin wiatrowych.
– Przez sto lat funkcjonowania targów poznańskich naszym celem zawsze było odpowiadanie na problemy współczesności. Zmiany społeczne i zmiany klimatyczne wymagają od nas nowego myślenia o roli biznesu – przyznaje Elżbieta Roeske. – Przed nami jeszcze sporo pracy. Przystąpienie do rodziny Global Compact to duże wyzwanie, ale my chcemy je podjąć.