Grażyna Grabowska odznaczona za zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki

23 lipca podczas uroczystej ceremonii minister gospodarki i wicepremier Janusz Piechociński wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród uhonorowanych znalazła się Grażyna Grabowska – prezes Targów w Krakowie Sp. z o.o. i wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Zaszczytne wyróżnienie honoruje osoby fizyczne i podmioty zbiorowe aktywne na polu gospodarki, wnoszące istotny wkład w jej rozwój. Odznaki Honorowe za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej to nowe wyróżnienie, które pozwoli na dostrzeżenie i nagrodzenie wybitnych osiągnięć w sferze innowacji, promocji polskiego przemysłu, wdrażania nowych technologii, prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz wprowadzania efektywnych metod zarządzania. Targi w Krakowie na przestrzeni 20 lat stworzyły forum wymiany informacji i prezentowania trendów pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i zagranicy. Firma w raporcie Polskiej Izby Przemysłu Targowego w 2014 roku zajęła pierwsze miejsce wśród organizatorów imprez z prywatnym kapitałem – zarówno pod kątem wynajętej powierzchni, jak i liczby wystawców. Wybudowanie Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków stanowiło impuls do zintensyfikowania kontaktów polskich i zagranicznych przedsiębiorców. W stolicy powstało długo wyczekiwane miejsce spotkań dla biznesu, które odpowiada światowym standardom. Miejsce, które ma aspiracje, by w szybkim tempie może stać się najważniejszym ośrodkiem targowo-kongresowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Źródło: Targi w Krakowie, www.targi.krakow.pl