Globalny Barometr Targowy UFI ujawnia dobre perspektywy rozwoju dla targów na świecie. Obawy dotyczą niektórych rynków regionalnych

UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego opublikowało wyniki kolejnej, 17. edycji badania Globalny Barometr Targowy, które pokazują, że przemysł targowy generalnie oczekuje wzrostu obrotów i poprawy rentowności firm targowych w nadchodzącym roku. Jednakże, dla rynków targowych Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki, dla pierwszej połowy 2017 roku prognozuje się wysoki poziom niepewności. W minionych miesiącach 60% badanych firm wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa na organizowanych przez siebie targach. Kolejna edycja sztandarowego badania branży targowej z czerwca 2016 r. objęła dane uzyskane od 262 firm targowych z 56 państw. Nowy, poszerzony format raportu z badania UFI, zawiera szczegółowe informacje z dwunastu najważniejszych rynków targowych świata, w tym z: Brazylii, Chin, Niemiec, Włoch, Meksyku, Rosji, Afryki Południowej i Stanów Zjednoczonych. Bazując na uzyskanych danych, badanie pozwala na prognozy i analizę sytuacji na najważniejszych krajowych rynkach targowych. Po raz pierwszy szczegółowe badanie przeprowadzono dla rynków targowych Iranu, Tajlandii i Afryki Południowej. Państwa te dołączają do listy krajów, dla których UFI wcześniej już opracowało oddzielne raporty, tj. Brazylii, Chin, Niemiec, Włoch, Meksyku, Rosji, Afryki Południowej, Turcji i Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo zagregowano i przeanalizowano dane dla czterech stref regionalnych. Kluczowe trendy na regionalnych rynkach targowych Dla Ameryki Północnej prognozy są bardzo dobre: ponad 8 na 10 badanych firm oczekuje wzrostu obrotów w 2016 roku oraz w pierwszej połowie 2017 roku. Ponad 50% badanych deklaruje też wzrost zysku za lata 2015 i 2016 o ponad 10%. Również w Wielkiej Brytanii – w okresie realizacji badania, przed referendum o wyjściu z Unii Europejskiej –a także na kilku innych europejskich rynkach targowych, podobnie jak w Ameryce Północnej, oczekuje się dobrych wyników działalności gospodarczej. W Niemczech jednak, mniej niż połowa badanych przewiduje wzrosty wyników w pierwszej połowie 2017 roku, w porównaniu z dobrym 2016 rokiem. W Turcji liczba firm targowych deklarujących wzrost zysku o ponad 10% w 2016 roku w stosunku do 2015 roku, gwałtownie spadła. Sytuacja w Rosji utrzymuje się na dotychczasowym poziomie. W Ameryce Środkowej i Południowej, większość firm spodziewa się wzrostu przychodów w 2016 roku, lecz większą pewność pokazują w odniesieniu do pierwszej połowy 2017 roku. Przewidywane są tez wzrosty zysków, za wyjątkiem Brazylii. W Azji, a także na Bliskim Wschodzie i w Afryce, 30-50% badanych firm deklaruje wzrost zysków za lata 2015 i 2016. Gorzej wypadają Chiny, gdzie 20-30% firm jest podobnego zdania, zaś 20-40% firm sygnalizuje brak pewności co do sytuacji odnoście obrotów w pierwszej połowie 2017 roku. Najbardziej martwi rozwój sytuacji gospodarczej i politycznej w kraju i za granicą Oprócz zagadnień w sferze wyników działalności gospodarczej, UFI śledzi również najważniejsze zagadnienia biznesowe pozostające w centrum uwagi firm targowych. Podobnie jak wskazywały poprzednie edycje badania Globalny Barometr Targowy, także i teraz firmy wymieniają na liście zagadnień biznesowych przede wszystkim obawy co do rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju i regionie, a także niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej na świecie, konkurencję na rynku targowym i wyzwania w obszarze zarządzania firmą. W konsekwencji serii ataków terrorystycznych na świecie, bardzo duża liczba respondentów biorących udział w badaniu UFI Globalny Barometr Targowy, potwierdza wzrost wagi zagadnienia, jakim jest bezpieczeństwo na targach i deklaruje wdrożenie w ostatnich miesiącach dodatkowych środków bezpieczeństwa, począwszy od dodatkowych kontroli (prześwietleń) zwiedzających i wystawców na wejściu, poprzez udzielanie dodatkowych informacji zwiedzającym, kontrole podczas trwania wydarzeń targowych, a także, w niektórych wypadkach, analiza list zwiedzających dokonujących pre-rejestracji online, w porozumieniu z instytucjami państwowymi. Kai Hattendorf, UFI Managing Director, podsumowując wyniki stwierdził: „Zadowalającym jest obserwować rozwój i wzrost światowego przemysłu targowego, jednak dostrzegamy powstające różnice pomiędzy regionami, z których jedne doświadczają silnego wzrostu, zaś drugie stają przed wyzwaniami i niepewnością dalszego rozwoju sytuacji. Dokonujące się zmiany w obszarze klimatu biznesowego na świecie będą miały wpływ na dalszy rozwój przemysłu targowego. Odnosząc się do poszerzenia zakresu badania UFI Globalny Barometr Targowy, które obecnie określa profil większej liczby państw, Hattendorf dodał: „Ponieważ nasz branża przedstawi obecnie bardzo złożony obraz, możliwość dokładniejszej analizy jest cenniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki zaangażowaniu nowych partnerów, takich jak AEO z Wielkiej Brytanii i TEA z Tajlandii, światowy zasięg naszego badania jest coraz większy – a ponadto wyniki badania dostarczają szczegółowych rezultatów odnośnie coraz większej liczby państw.” Hattendorf podsumował: “Pomimo ograniczonych perspektyw wzrostu dla światowej gospodarki, przemysł targowy pokazuje się w 2016 roku jako dynamiczna i godna zaufania branża, ze wzrostem obrotów oczekiwanym w większości regionów świata oraz nowymi obszarami aktywności biznesowej planowanymi przez większość z firm targowych. Jednocześnie, jako branża musimy upewnić się czy zwracamy na siebie uwagę i wystarczająco atrakcyjni dla młodych, utalentowanych pracowników – rosnące koszty ich zatrudnienia pokazują, że czeka nas sporo pracy w tym zakresie.” Pełne wyniki 17. edycji badania UFI Globalny Barometr Targowy, dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej UFI pod adresem www.ufi.org/research. Kolejna edycja badania przeprowadzona zostanie w grudniu 2016 roku, a wyniki będą opublikowane w styczniu 2017 r. Źródło: UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego; www.ufi.org ; lipiec 2016 r.