Firmy wyłudzające dane i opłaty za wpisy do niewiarygodnych katalogów targowych znów aktywne!

Z niepokojem obserwujemy, że w przededniu ponownego otwarcia targów po epidemii COVID-19 wznowiły działania firmy wyłudzające wpłaty od wystawców. Firmy te wprowadzają ich w błąd przez powoływanie się na przygotowywanie katalogu na targi konkretnego organizatora. Polska Izba Przemysłu Targowego otrzymała właśnie takie sygnały od wiodących organizatorów targów w Polsce. Dlatego niezwłocznie prosi organizatorów targów o podjęcie działań ostrzegających swoich klientów o oszustwach.

Aby wesprzeć organizatorów targów w Polsce i ich wystawców w walce z nieuczciwymi wydawcami katalogów targowych, Polska Izba Przemysłu Targowego opracowała informację, która jest formą porady. Zawiera  ważne informacje  i elementy analizy prawnej, jednak jako taka nie jest wyczerpująca. Udostępniając tę poradę PIPT kieruje się najwyższą troską o wystawców, jednak nie bierze odpowiedzialności za jej treść i skutek związany z jej wykorzystaniem. 

Z informacją można zapoznać się  tutaj.