Europejski przemysł targowy – co dalej? Obradował Oddział Europejski UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego

W dniu 27 kwietnia na platformie UFI Connect odbyła się wideokonferencja Oddziału Europejskiego UFI na temat „Europejski przemysł targowy – co dalej? (What Next for the Exhibition Industry in Europe?), z udziałem około 500 przedstawicieli firm i organizacji targowych z 15 państw Europy, w tym – przedstawicieli PIPT.   

Konferencja rozpoczęła się krótką ankietą przeprowadzoną na łączach wśród uczestników konferencji, dotyczącą szans na  ponowne uruchomienie działalności targowej z perspektywy i opinii profesjonalistów targowych i ich klientów. Wyniki ankietyzacji były inspiracją do dyskusji.                                        

 Pytanie: „Na ile przekonany jesteś do ponownego udziału w międzynarodowych targach, jeśli tylko zniesione zostaną aktualne ograniczenia dotyczące podróży i inne?”

– 19% uczestników odpowiedziało, że „powróci na targi, tak szybko jak to tylko będzie to możliwe”,

– 45% – odpowiedziało, że „powróci na targi tak szybko jak to tylko będzie to możliwe, jednak z zachowaniem rozsądnych zasad bezpieczeństwa (odpowiednia odległość pomiędzy uczestnikami, maseczki na twarz, dezynfekcja)”,

– 28% – odpowiedziało „powróci na targi z niepokojem, stosując szczególne zabezpieczenia”,

– 8% – odpowiedziało, że „nie będzie czuł bezpiecznie na targach międzynarodowych, dopóki szczepionka nie będzie powszechnie dostępna”.

 

Pytanie: „Kiedy Twoim zdaniem zorganizujesz pierwsze targi po pandemii COVID-19?

– 17% uczestników odpowiedziało, że „w trzecim kwartale 2020 r.”, 

– 52% – odpowiedziało, że „w czwartym kwartale 2020 r.”, 

– 26 % – odpowiedziało, że „w pierwszym kwartale 2021 r.”, 

– 5% – odpowiedziało, że „później niż w trzecim kwartale 2021 r.”

 

Pytanie: „Czy Twoja firma otrzymała jakiekolwiek wsparcie ekonomiczne od rządu?

– 30% uczestników odpowiedziało „TAK- dotację”,   

– 19% – odpowiedziało „TAK- kredyt”,    

– 51% – odpowiedziało „NIE”.

 

Pytanie: „Jak długo, Twoim zdaniem, potrwa całkowita odbudowa sytuacji ekonomicznej Twojej firmy i osiągnięcie wyników z 2019”

– 17% uczestników odpowiedziało, że „w trzecim kwartale 2020 r.”, 

– 52% – odpowiedziało, że „w czwartym kwartale 2020 r.”, 

– 26 % – odpowiedziało, że „w pierwszym kwartale 2021 r.”, 

– 5% – odpowiedziało, że „później niż w trzecim kwartale 2021 r.”

Głos zabrali kolejno: Barbara Weizsacker (sekretarz generalna EEIA i EMECA), Gerald Bose (prezes Koelnmesse), Giovanni Mantovani (prezes Veronafiere) oraz Carina Montagut (dyrektor Strategic Events, Feria Valencia).

Barbara Weizsacker, sekretarz generalna EEIA – Porozumienia Europejskiego Przemysłu Targowego i EMECA – Stowarzyszenia Głównych Europejskich Centrów Targowych mówiła o działania rzeczniczych i lobbingowych prowadzonych w imieniu europejskiego przemysłu targowego wobec Komisji Europejskiej  i europarlamentarzystów

Reakcja Unii Europejskiej na pandemię COVID-19 objęła z jednej strony kwestie ochrony zdrowia, z drugiej – instrumenty wsparcia ekonomicznego, przy zaangażowaniu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). EEIA na bieżąco informuje Komisję Europejską na temat strat poniesionych przez europejski przemysł targowy, które są druzgocące. Branża targowa, wraz z szerszą społecznością biznesową branż organizujących wydarzenia (MICE) należała do pierwszych sektorów dotkniętych całkowitym zawieszeniem działalności. Tym bardziej obecnie nie może sobie pozwolić na to, aby była wśród branż, które jako ostatnie ponownie podejmą aktywność gospodarczą. Dlatego EEIA weszło już w kolejną fazę lobbingu i rozmów na temat możliwości odmrożenia targów, tak szybko, jak to tylko jest możliwe, czego wyrazem jest oficjalne stanowisko wspólnie podpisane przez organizacje EEIA, EMECA, UFI, EVVC, IELA, IFES i LiveCom Alliance. Przemysł targowy wie, że niezbędne jest wypracowanie niezbędnych procedur bezpieczeństwa i przekonywanie decydentów politycznych o tym, że jest gotowy w sposób odpowiedzialny powrócić do organizacji targów. Nie ulega wątpliwości bowiem, że zdrowie i bezpieczeństwo klientów targowych – wystawców i zwiedzających, są najwyższym priorytetem.

Warto dodać w tym miejscu, że przekazane właśnie Komisji Europejskiej i europarlamentarzystom najnowsze stanowisko EEIA, z 24 kwietnia br., oparte jest na kilku podstawowych tezach: 

  • przemysł targowy jest kluczowy dla odbudowy gospodarki kraju – jest swoistym złożonym i zrównoważonym ekosystemem, opartym na różnych specjalizacjach branżowych i dostawcach; służy wielu branżom wertykalnym i decyduje o kondycji tych branż; ponadto oferuje unikatowy instrument komunikacji biznesowej dla małych i średnich przedsiębiorstw;
  • targi branżowe (B2B) są tym najważniejszym narzędziem komunikacji biznesowej dla MŚP ze wszystkich sektorów gospodarki, one bowiem pozwolą im powrócić do gry i kontynuować działalność gospodarczą; targi to możliwość bezpośredniego kontaktu, nawiązania kontaktów handlowych, zdobywania wiedzy, możliwość porównywania ofert rynkowych oraz szanse na poprawę innowacyjności i wzrost konkurencyjności; targi branżowe (B2B) są najszybszym motorem ożywienia gospodarczego – pobudzą rynki państw członkowskich Unii Europejskiej i rynek wewnętrzny UE,
  • targi, w tym w szczególności targi branżowe (B2B) nie są imprezami masowymi, ponieważ służą społeczności biznesowej, którą można zarządzać przed i w trakcie trwania wydarzenia, z zachowaniem rozsądnych warunków bezpieczeństwa; targów nie można porównywać z imprezami masowymi, takimi jak duże, powszechnie organizowane festiwale, koncerty rockowe lub mecze sportowe, skoncentrowane przede wszystkim na rozrywce, gastronomii i kulturze biesiadnej, gdzie bycie blisko siebie jest częścią tych wydarzeń; targi odbywają się w dużych, strzeżonych i łatwych do dostosowania przestrzeniach, stąd powinno się je raczej porównywać do sklepów wielkopowierzchniowych, a te są już otwierane niektórych krajach, stosując się do klarownych przepisów w zakresie bezpieczeństwa.

Stanowisko EEIA to wskazuje wyraźnie na to, że przy odmrażaniu targów kryteria jakości i standardy bezpieczeństwa są priorytetowe. Mówi także o tym, że ważna jest koordynacja procedur związanych z wyjazdami biznesowymi i zniesieniem ograniczeń w podróżowaniu z pozwoleniami na ponowną organizację targów i eventów. Sugeruje rozpoczęcie działań od organizacji targów o małym zasięgu – lokalnych, regionalnych, krajowych, co jednocześnie przyczyni się znacznie do ożywienia sektorów wertykalnych (dostawcy usług okołotargowych – hotele, restauracje, transport lokalny, itp.), a następnie, po tym jak targi te przyciągną one uczestników i odzyskają zaufanie klientów, można stopniowo odmrażać targi międzynarodowe.

Przemysł targowy pracuje już nad kompleksowymi koncepcjami dotyczącymi przywrócenia działalności w zakresie organizacji targów i eventów, przy zastosowaniu najbardziej wyrafinowanych i inteligentnych systemów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stosownych do danej sytuacji. jest gotów przekazać swoje propozycje i procedury odpowiednim władzom w stosownym czasie.

Barbara Weizsacker stwierdziła, że wśród środków pomocowych zaoferowanych przez Unię Europejską póki co niestety raczej nie ma instrumentów specjalnie dedykowanych branży targowej. Środki zaradcze zostały zaproponowane przedsiębiorstwom z wszystkich sektorów gospodarki. Pomoc finansowa została przekazana państwom członkowskim i teraz branża targowa w każdym kraju musi mocno lobbować, poprzez krajowe organizacje targowe, wobec rządów państw. Tym samym Barbara zwróciła uwagę na rolę krajowych stowarzyszeń targowych i poprosiła o korzystanie z materiałów lobbingowych opracowanych przez EEIA.  Głos przemysłu targowego musi być słyszalny na wszystkich poziomach lobbingu i trzeba podnosić wskazane wcześniej tezy. Na koniec dodała, że wkrótce rozpoczyna się prezydencja Niemiec w UFI, co może pomoże wzmocnić głos przemysłu targowego w UE, gdyż Niemcy sa najsilniejszym rynkiem targowym w Europie.

Gerald Böse, przewodniczący Oddziału Europejskiego UFI, Gerald Bose (prezes zarządu Koelnmesse, Kolonia, Niemcy) wyraził przekonanie, że pomimo bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się cała branża targowa musi ona prowadzić intensywny lobbing i działania informacyjne, a także przygotowywać się do uruchomienia targów po epidemii COVID-19 albo jeszcze w czasie jej trwania, w zależności od sytuacji. Jak to robić? Ustalenia i plan działań w różnych państwach zależą od decyzji władz, ale sam przemysł targowy musi wychodzić z inicjatywami w zakresie odmrażania targów. W Niemczech decyzje odnośnie możliwości ponownego otwarcia targów są podejmowane zarówno na szczeblu centralnym, jak i przez władze landów i różnią się. Wskazywany jest wrzesień i październik. Organizatorzy targów, tacy jak Koelnmesse, ustanawiają wewnętrzne sztaby antykryzysowe i grupy robocze. Pracują one nad procedurami bezpieczeństwa i innymi kwestiami dotyczącego ponownego otwarcia targów. Eksperci Koelnmesse są gotowi wymienić poglądy z organizatorami targów i stowarzyszeniami targowymi.

Gerald Böse również podkreślił, że władze, politycy i media generalnie nie rozumieją różnicy pomiędzy targami a imprezami masowymi. Dlatego trzeba zdecydowanym głosem podkreślać zarówno, że targi różnią się zdecydowanie od imprez masowych i że są najważniejsze dla odbudowy gospodarki.

Giovanni Mantovani (prezes zarządu Veronafiere, Werona, Włochy) poinformował o aktualnej sytuacji we Włoszech. które  są nadal całkowicie odcięte od świata, a gospodarka nie działa. Władze Włoch właśnie ogłosiły drugą fazę znoszenia ograniczeń i odmrażania gospodarki. Od maja zaczną funkcjonować niektóre gałęzie gospodarki, np. handel, przemysł tekstylny i branża mody, następnie restauracje, przy powszechnie wprowadzonych zasadach bezpieczeństwa (dystans społeczny, maseczki, higiena rąk). Od lipca planuje się także otwarcie plaż. Od października jest szansa na ponowne uruchomienie targów.

Zgodził się z przedmówcami odnośnie braku zrozumienia różnicy między targami a imprezami masowymi. Branż targowa utworzyła grupy robocze, które pracują na rzecz opracowania odpowiedniego przekazu, a także nad kryteriami i procedurami bezpieczeństwa  obejmującymi kompleksowe rozwiązania. Ponadto trwa edukacja profesjonalistów targowych.

Pracownicy Veronafiere analizowali w ostatnich tygodniach różne rozwiązania, łącznie z zastosowaniem częściowo dla targów platformy cyfrowej. Prowadzone były rozmowy z wystawcami. Wystawcy wykazali dużą dozę empatii dla branży targowej, która znalazła się w tragicznej sytuacji. Są zmartwieni brakiem możliwości dostępu do ich rynków branżowych i braku wiedzy na temat tego co się na nich dzieje. To dobra wiadomość i oznacza, że wystawcy z wielu branż mają świadomość roli targów w rozwoju ich firm i biznesu. 

Na koniec wystąpienia Giovanni Mantovani powrócił do sprawy nieustannego przekonywania władz do znaczenia targów w gospodarce, a także do tego, jak bardzo przemysł targowy potrzebuje teraz ich wsparcia.

Nick Dugdale – Moore i Gerald Böse, w związku z licznymi pytaniami zadawanymi na bieżąco przez uczestników konferencji online za pośrednictwem chata, wyjaśnili, że w najbliższych dniach UFI opublikuje ogólne rekomendacje w zakresie lobbingu oraz procedur bezpieczeństwa dla targów i obiektów w perspektywie ich ponownego otwarcia. Podkreślili jednak, że będą to ramowe propozycje. Należy je zweryfikować pod katem indywidualnych możliwości, choćby z tego powodu, że obiekty targowe prezentują bardzo zróżnicowany poziom zaawansowania w zakresie technologii, którymi dysponują.

Carina Montagut (dyrektor Strategic Events, Feria Valencia, Walencja, Hiszpania) podzieliła się informacjami na temat sytuacji w Hiszpanii. Firmy / obiekty targowe są zamknięte. Praca odbywa się online. Podobnie jak w innych krajach pojawiają się informacje o znoszeniu pierwszych ograniczeń. Od wczoraj można spacerować z dziećmi – 1 rodzic, do 1 godziny, w obrębie 1 km. Te małe rzeczy powodują radość, przypływ nadziei i dobrej energii. 

To napawa optymizmem i chęcią do pracy – także razem, dla wspólnego dobra. Obiekty i organizatorzy targów współpracują nad kryteriami bezpieczeństwa dal targów, które być może otworzą się od września, albo października. Dostrzegają także niewiedzę polityków i decydentów na temat roli targów dla rozwoju gospodarczego oraz nierozróżnianie targów i imprez masowych.

Uznała za ważne informowanie opinii publicznej na temat tego w jaki sposób obiekty targowe i inne firmy z branży pomagają w epidemii (np. szpitale polowe, magazyny). Zaapelowała także o intensywną współpracę, wymianę cennych informacji i doświadczeń pomiędzy firmami targowymi. Wzbogaceni o każdą kolejną informację jesteśmy w stanie walczyć i przetrwać.

Uczestnicy konferencji na chacie zasugerowali, aby przekonywać władze, że skoro otwierane są sklepy to targi także mogą działać!

Na zakończenie organizatorzy konferencji przypomnieli o zbliżającej się kampanii Global Exhibitions Day 2020 – w dniu 3 czerwca. Tegoroczny przekaz dla kampanii skupi się na jednym haśle: TARGI SĄ NAJWAŻNIEJSZE DLA ODBUDOWY GOSPODARKI (EXHIBITIONS ARE KEY TO REBUILDING ECONOMIES).

Wszystkie inicjatywy w postaci zdjęć i informacji przesyłajmy do UFI, będą opublikowane na podstronie dedykowanej kampanii GED 2020, gdzie również dostępne są, regularnie aktualizowane, oficjalne logo kampanii i materiały promocyjne do wykorzystania:

https://www.ufi.org/industry-resources/global-exhibitions-day/