contact

POLSKA IZBA PRZEMYSŁU TARGOWEGO / Polish Chamber of Exhibition Industry Ul. Bukowska 12 (budynek World Trade Center Poznań building, p. 122) / Bukowska 12 str.  (World Trade Center Poznań building, room 122) 60-810 Poznan, POLAND tel.: (48) 61/866 15 32, 869 22 45 e-mail: info@polfair.com.pl http://www.new.polfair.pl
read more