EKSPOZYCJA ROKU – ruszył nowy konkurs PIPT

Ruszyła 1. edycja nowego konkursu pod nazwą Ekspozycja Roku , dedykowanego Członkom Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Konkurs zastąpił organizowany od 1998 roku konkurs „Stoisko Roku”. Zmiany są wynikiem sygnałów płynących ze środowiska targowego, a także zmian zachodzących na rynku targowym. Polski sektor usług wystawienniczych dynamicznie się rozwija i coraz śmielej sięga po rynki zagraniczne. Polscy przedsiębiorcy z sukcesem na nich funkcjonują, realizując zlecenia dla wystawców z całego świata i na całym świecie. Można wręcz powiedzieć, że mamy do czynienia z polską specjalnością eksportową. Potrzeba gruntownej reformy Członkowie PIPT już w 2014 roku zgłaszali potrzebę dokonania gruntownej reformy konkursu w kierunku rozszerzenia obszaru jego oddziaływania. Powyższe znalazło zresztą odzwierciedlenie w programie działania Polskiej Izby Przemysłu Targowego na 2015 rok, przyjętym uchwałą Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 2 czerwca br., jak również w działaniach Rady w kolejnych miesiącach tego roku. Podczas Zimowego Zjazdu PIPT dniach 25-27 listopada br. w Rynie miała miejsce debata programowa, a w jej ramach dyskusja na temat konkursów PIPT promujących wystawiennictwo. Podkreślano, iż zmienił się obszar rynku usług wystawienniczych i dotychczasowa formuła konkursu „Stoisko Roku” realizowanego przez PIPT w latach 1998-2014 jest nieadekwatna do realiów. Firmy projektujące i budujące stoiska targowe aktualnie nie ograniczają swojego wachlarza ofertowego jedynie do stoisk na targach. Równie często wykonują ekspozycje na potrzeby innych, niż targowe, wydarzeń. Są to wszelkiego rodzaju eventy firmowe, prezentacje nowych produktów, pokazy czy spotkania prasowe, odbywające się zarówno w zamkniętej jak i otwartej przestrzeni. Z debaty w Rynie wynikało, że pierwotna idea konkursu Stoisko Roku na przestrzeni wielu lat uległa tak daleko idącej ewolucji (wręcz rewolucji), zarówno w zakresie założeń, jak i sposobów realizacji konkursu, że w konsekwencji doprowadziło to do powstania zupełnie nowych zasad przyznawania przez PIPT nagród w branży wystawienniczej i eventowej. Dlatego Rada PIPT na posiedzeniu w dniu 27 listopada br. w Rynie, uznała za niezasadne kontynuowanie dotychczas organizowanego konkursu i podjęła uchwały o zamknięciu tegoż konkursu z dniem 27 listopada 2015 r. oraz ustanowieniu nowego konkursu pod nazwą „Ekspozycja Roku”. Nie tylko targi Tak więc nowy konkurs pod nazwą „Ekspozycja Roku” jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Całkowitą nowością jest wprowadzenie kategorii konkursowych. Tak jak dotychczas, przedsiębiorstwa realizujące usługi projektowania i budowy ekspozycji targowych będą mogły zgłaszać ekspozycje na targach zrealizowane w mijającym roku kalendarzowym. Te jednak oceniane będą w dwóch oddzielnych kategoriach: do 50 mkw. oraz powyżej 50 mkw. Trzecią, całkowicie nową kategorię, stanowić będą ekspozycje eventowe, zrealizowane zarówno w przestrzeni zamkniętej, jak i otwartej. Do uczestnictwa w tej kategorii przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać te swoje prace, które nie zostały zaprojektowane i zrealizowane na potrzeby wydarzeń targowych. We wszystkich trzech kategoriach jury przyznawać będzie jak dotychczas I, II i III miejsce. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, 4 grudnia 2015 r.