Dyskusją o przemyśle spotkań rozpoczął się Meetings Week Poland 2018

Przemysł spotkań to ważna gałęź polskiej gospodarki. O dobrych praktykach w realizacji przedsięwzięć kongresowo-konferencyjnych dyskutowano dzisiaj w Warszawie podczas kolejnej edycji Meetings Week Poland 2018. Udane projekty branży spotkań mają ogromny wpływ na wizerunek destynacji, zarówno w skali miast oraz regionów, jak i całego kraju. Jednocześnie zasilają budżety konkretnymi kwotami i stymulują rozwój intelektualny oraz gospodarczy. W panelu dyskusyjnym pt. „Przemysł spotkań czyli turystyka kołem zamachowym gospodarki, którym rozpoczęła się kolejna edycja Meetings Week, udział wzięli: Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska (wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej), Roman Muška (dyrektor Prague Convention Bureau), Prof. Krzysztof Makowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Pier Paolo Mariotti (wiceprezes European Cities Marketing), Rafał Piechota (z-ca dyrektora z Biuro Ministra Sportu i Turystyki), Elżbieta Roeske (Polska Izba Przemysłu Targowego, dyrektor PCC Międzynarodowe Targi Poznańskie) oraz Kamil Szymański (prezes G2A Arena, Jasionka). Uczestnicy tego segmentu konferencji prezentowali zrealizowane przez siebie projekty, wskazywali sposoby pozyskiwania i tworzenia dużych wydarzeń kongresowo-konferencyjnych oraz podkreślali rolę opracowania dobrych praktyk dla tego rodzaju działalności, która dla innych będzie zbiorem pomocnych informacji, których wdrożenie pozwoli osiągnąć sukces.